Amaç ve Kapsam

Türk Patoloji Dergisi (http://www.turkjpath.org) (ISSN: 1018 - 5615, E-ISSN: 1309-5730) Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun (http://www.turkpath.org.tr) resmi yayın organıdır. Patoloji Dernekleri Federasyonun 2006 yılında kurulması ile birlikte üç ulusal patoloji dergisi (Türk Patoloji Dergisi, Patoloji Bülteni ve Aegean Pathology Journal) daha yüksek bir etki faktörü ve daha yüksek bir dizinlenme performansı hedefi ile “Türk Patoloji Dergisi” olarak birleşmiştir. 1985’den beri yılda üç sayı olarak Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanmaktadır. Derginin 1985 yılından itibaren tüm sayılarına çevrim-içi olarak da erişmek mümkündür.

Derginin amacı; tanısal patolojinin, otopsi, sitoloji ve moleküler patolojiyi de kapsayacak şekilde tüm alanlarında yapılan çalışmaları yayınlamaktır. Derginin sayfaları, tanısal patoloji alanında immünohistokimya, ultrastriktürel araştırmalar ve moleküler biyoloji yöntemlerini kullanan tüm çalışmalara açıktır. Ayrıca patoloji alanının içerisinde olmak koşulu ile yeni teknik ve yöntem öneren çalışmalar, elektronik eğitim ve kalite kontrol ve kalite güvencesine yönelik çalışmalar da derginin kapsamındadır.

Bu dergide yer alan makaleler, bağımsız ve ön yargısız çift - körleme hakemlik (“peer-review”) ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Makaleler başlıca iki kategoride yayımlanır: (1) “Özgün Araştırmalar” (klinik ve laboratuvar çalışmaları); (2) “Olgu Sunumları”. Ayrıca davet üzerine yazılan “Derlemeler”, “Toplantı ve Konferans Bildirileri”, “Kitap Değerlendirmeleri”, “Biyografiler” ve “Editöre Mektuplar” (patolojinin çeşitli yönleri hakkında düşünceler, yorumlar ve yeni bilgiler) da yayınlanabilir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir; İngilizce veya Türkçe özet ile anahtar kelimeler içermelidir. Sadece yurtdışından gönderilen İngilizce makaleler için geçerli olmak üzere, yazarlar kabul ederlerse Editörler Kurulu özetlerin Türkçeye çevrilmesini sağlar. Makaleler “Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu: Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Standartlar”’a (http://www.icmje.org) uymalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan deneysel çalışma protokolleri “Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklarasyonu”’nda tanımlanan etik kurallar (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) ile uyumlu olmalıdır.

Türk Patoloji Dergisi, National Library of Medicine - Medline/Pubmed, HINARI, Elsevier - SCOPUS, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, New-Jour, Open J-Gate, Celdes, CNPIEC, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmektedir.

Türk Patoloji Dergisi asitsiz kâğıda basılmaktadır.

Baş Editör

Dr. Alp Usubütün
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Patoloji Anabilim Dalı,
06100 Sıhhiye, Ankara, Türkiye
Tel : +90 (536) 514 77 17
Faks: +90 (312) 305 26 21
E-posta: alpusubutun@yahoo.com

Reklam ve Yayımcılık Hizmetleri

Can Kangal
Buluş Tasarım ve Matbaacılık
Bahriye Üçok Caddesi No: 9/1
Beşevler, 06500, Ankara, Türkiye
Tel : +90 (312) 223 55 44; +90 (312) 222 44 06
Faks: +90 (312) 222 44 07
E-posta: can@bulustasarim.com.tr

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Türk Patoloji Dergisi’nde yayımlanan makaleler, şekiller ve tablolar Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Abone İşlemleri

Türk Patoloji Dergisi, Patoloji Dernekleri Federasyonu üyelerine, patoloji ile ilgilenen diğer bilim insanlarına ve hekimlere düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Yayımlanan makalelerin tam metnine, tablolarına ve özlerine 2006 yılından beri çevrim-içi olarak http://www.turkjpath.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Abonelik için lütfen Patoloji Dernekleri Federasyonu (http://www.turkpath.org.tr) ile iletişim kurunuz.

Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Patoloji Dernekleri Federasyonu, Baş Editör, Editörler, Yayın ve Danışma Kurulu üyeleri ve Yayımcı, dergideki hatalardan veya bilgilerin kullanımından doğacak olan sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


Patoloji Dernekleri Federasyonu Adına Sahibi Kutsal YÖRÜKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 35340 İnciraltı, İzmir, Türkiye
Sorumlu Müdür H. Sıtkı TUZLALI
Vali Konağı Caddesi, Ferah Sokak Doğu Sitesi, B1 Blok Daire: 5, Nişantaşı, İstanbul, Türkiye
Yönetim Yeri Sezai Selek Sokak, Sevim Apt, No: 7/1, Nişantaşı, İstanbul, Türkiye
Baş Editör Alp USUBÜTÜN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhıye, Ankara, Türkiye
Yayınevi BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık
Bahriye Üçok Caddesi, No: 9/1, Beşevler, 06500, Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 223 55 44 +90 (312) 222 44 06
Faks: +90 (312) 222 44 07; E-posta: bulus@bulustasarim.com.tr
Baskı Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Matbaacılar Sanayi Sitesi, 35. Cadde No: 56, İvedik, Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 394 57 71
Yayın Türü Ulusal süreli
Yılda üç kez yayımlanır: Ocak, Mayıs, Eylül