SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Other Issues: [ Previous ][ Next ]
1998, Volume 15, Number 2
Editorial
  Haberler
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  Sunuş
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis
Sare Kabukçuoğlu, Emel Harmancı, Necla Özdemir, Muzaffer Metintaş
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Primer Pulmoner Amiloidozis: Olgu Sunumu
Sema Öncül Canbakan, Behiye Soylu, Atilla Pelit, Funda Demirağ, Yılmaz Başer
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Nörofibromatozisli Bir Hastada İleumda Ganglioneuroma Üzerinde Gelişmiş Bir Adenokarsinoma İle Beraber Bir İleal Stromal Tümör Olgusu*
Gülçin Altınok, Ma Chan
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Üretral Karünkül'de Karsinoma Insitu (Olgu Sunumu)
Ferhat Berkmen, Işın Pak, Dilek Bülbül
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

  Barrett's Esophagus
Fatma Hüsniye Dilek
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

Intracranial Cysts
Havvanur Turgutalp
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Original Article
Üretral Karünkül'de Karsinoma Insitu (Olgu Sunumu)
Ferhat Berkmen, Işın Pak, Dilek Bülbül
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Larinksin Papillomları, Prekanseröz Lezyonları ve Kanserlerinde, İn Situ Hibridizasyon Tekniğiyle HPV DNA pozitifliğinin Saptanması
Ömer Yalçın, Selçuk Bilgi, Latife Candan, Kemal Kutlu, M. Kemal Adalı
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Folliküler Lenfomalarda bcl-2 Proteini, PCNA İmmünreaktivitesi ve AgNOR Skoru
Semin Ayhan, Mine Hekimgil, Saliha Soydan, Seçkin Çağırgan
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Meme Karsinomlarında Erd5 in Yeri ve Prognostik Parametreler İle İlişkisi
Gülgün Koçak, Nilgün Kapucuoğlu, Işın Pak
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Renal Cell Karsinoma'larda P-Glikoprotein Salınımı ve Ki-67 Proliferatif Aktivitesinin Multipl Prognostik Faktörlerle İlişkisi *
Ömer Yerci, Gülaydan Filiz, Sema Özuysal, İsmet Yavaşçaoğlu, Billur Şamlı, Şaduman Balaban Adım
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Kolon ve Rektum Karsinomlarında Müsinöz Komponent
Ömer Yerci, Gülaydan Filiz, Abdullah Zorluoğlu, Sema Özuysal, Billur Şamlı, Selim Gürel, Tuncay Yılmazlar
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Primer Osteoma Cutis
Ediz Tutar, Gülçin Altınok
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Multikistik Peritoneal Mezotelyoma (Bir Olgu Nedeniyle)
Emine Dündar, Serap Işıksoy, Sare Kabukçuoğlu, Ülkü Öner, Ömer Yalçın
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Olgu Sunumu: Gastrik Pseudolenfoma ve Giardia Lamblia
Hakan Sayrak, Pınar Karabağlı, Berrin Güçlüer, Güler Utku
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Over'in seröz papiller adenokarsinomunun safra kesesine metastazı: Bir Olgu Sunumu
Gülnur Güler, Türkan Küçükali, Burak Kavuklu
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Enterojenöz Kist*
Melek Ergin, Gülfiliz Gönlüşen, Suzan Zorludemir, İlhan Tuncer, Bülent Boyer
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Müllerian Kanalın Birleşme Defekti (Nonkominikan Uterus Bikornis Unikollis) ile Birlikte Overde Endometrioz; Bir Olgu Sunumu
Nurcan Salman, Şahsine Tolunay, Cevdet İşler
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Sirenomelik Fetüste Konjenital Malformasyonlar ve Fallot Tetralojisi
Gülçin Altınok, Sevim Balcı
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]