SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Other Issues: [ Previous ][ Next ]
1999, Volume 16, Number 1
Editorial
  Sunuş
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  Haberler
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

Testisin Malign Lenfomaları
Gülnur Güler, Gülçin Altınok, Ayşegül Üner, İsmail Çelik, Arzu Sungur, Haluk Özen
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Kolorektal Karsinomalarda İmmünohistokimyasal c-erbB-2, p53, bcl-2 Ekspresyonu ile Apoptotik, Proliferatif İndeks ve Diğer Prognostik Faktörler arasındaki İlişki
Ömer Yerci, Gülaydan Filiz, Sema Özuysal, Selim Gürel, Tuncay Yılmazlar, Abdullah Zorluoğlu
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Recurring calcifying epithelial odontogenic tumor
Murat Demiriz, Ömer Günhan, Fehmi Döner, Harun Doğru, Salih Deveci, Rıfkı Finci
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Papillary endothelial hyperplasia developing in Hurtle cell adenoma of thyroid
Nazan Bozdoğan, Arzu Ensari
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Recurring calcifying epithelial odontogenic tumor
Ayhan Özcan, Aziz Aksu, Bülent Celasun, Rıfkı Finci
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Lymphadenopathic Kaposi's sarcoma
Ediz Tutar, Arzu Sungur
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Merkel cell carcinoma
Muharrem Bitiren, Mehmet S. Gürel, H. İlyas Özardalı , Handan Zeren, Şükrü A. Düzgün, Nesrin Tatlı
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Pathology in internet
Kemal Hakan Gülkesen, Gülay Özbilim, Şeyda Karaveli
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Original Article
Epitelial Komponenti Bulunan Odontojenik Tümörlerde Çeşitli Antijenik Ekspresyonların İncelenmesi*
Murat Demiriz, Ömer Günhan, Önder Öngürü, Salih Deveci, Cevat Can, Rıfkı Finci
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Plevra Biyopsilerinde; Reaktif Mezotel Hiperplazisi, Malign Mezotelyoma ve Adenokarsinom Metastazının Ayırıcı Tanısında İmmünhistokimya (CEA) ve Ag-NOR Metodunun Değeri
Şahande Elagöz , Reyhan Eğilmez , Handan Aker
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Endometrial Adenokarsinomlarda p53 Protein (Tümör Baskılayıcı Gen) Ekspresyonu ve Grade ile ilişkisi
Sema Zergeroğlu, Tayfun Güngör, Oya Gökmen
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

10 Feokromositom Olgusunun MIB-1/Ki-67 Profili
Cenk Sökmensüer, Can İlyas, Önder Bozdoğan, Figen Söylemezoğlu
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Granular cell tumor of the ovary
B. Handan Özdemir, Sema Zergeroğlu, Tayfun Güngör, Oya Gökmen
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

The importance of autopsy in medical malpractise claims
M. Hakan Özdemir, Necmi Çekin, Mete K. Gülmen
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

The method of frozen section in surgical pathology and gynecologic oncology
Alp Usubütün, Türkan Küçükali
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Constraints of the passive role within the pathology in the multidisciplinary researches
Beyhan Demirhan, Yücel Güngen
[ Abstract (Turkish) ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]