SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Other Issues: [ Previous ][ Next ]
1999, Volume 16, Number 2
Editorial
  Sunuş
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

Kronik Viral Hepatitlerde Demir Depolanması ve Histolojik Aktivite İndeksi İle İlişkisi
Levent Yıldız, İlkser Akpolat, Sancar Barış, Mustafa Bakırtaş, Filiz Karagöz, Bedri Kandemir
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

  Trakeal Transplantasyon Modelinde İmmunosupresyonun Epitelyal Canlılık ve Ultrastrüktüral Etkileri
Yener Yörük, Selçuk Köse, Latife Candan, Gülara Hüseynova
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

Nesidioblastosis: An autopsy case
Sema Özuysal, Hülya Öztürk Türeyen, Ömer Yerci, Nilgün Köksal, Şahsine Tolunay
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Vertebral Kordoma: Olgu Sunumu
Şemsi Altaner, Filiz Özyılmaz, Bilge Çakır, A. Kemal Kutlu
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Original Article
Kemik İliği Biyopsilerinde Myelofibrozisin Varlığı ve Derecelendirilmesi
Sare Kabukçuoğlu,Ülkü Öner, Özgül Paşaoğlu, Emine Dündar, Zafer Gülbaş, Ertuğrul Çolak
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Yüzey Epiteli Kaynaklı Over Kanserlerinde Nicel Patolojik Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi*
Ayhan Özcan, Bülent Celasun, Müfit Cemal Yenen, Murat Dede, Saffet Dilek
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Kronik Hepatitin Skorlanmasında İntraobserver ve İnterobserver Farklılıklar
Şükrü Yıldırım, Dilaver Demirel, Hüseyin Baloğlu, Hakan Cingil, Nusret Erdoğan, Yusuf Ersal, Hakan Çermik
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Intraduktal Karsinomu Sınıflandırmada ve İnvaziv Duktal Karsinomu Grade'lemede Kullanılan Sistemlerin Gözlemciler Arası Tekrarlanabilirliği
Nilgün Kapucuoğlu, Gülgün Koçak, Işın Pak
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Gastrointestinal Sistem Lezyonlarının Tanısında Sitolojinin Yeri
Ömer Yerci, Selim Gürel, Gülaydan Filiz, Şaduman Balaban Adım, Yusuf Karaaslan, Enver Dolar, Ediz Dalkılıç
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Primer Epididimis Leiomyosarkomu
Z. Füsun Baba, Muharrem Bitiren, H. İlyas Özardalı, Y. Vehbi Ocak
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Servikste ‘Blue' Nevüs: Bir olgu Sunumu
Çiğdem Azizoğlu, Gülnur Güler, Cenk Sökmensüer
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Parotis'in Benign İnfantil Hemanjiyoendotelyoması(Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
Levent Yıldız, Mustafa Bakırtaş, İlkser Akpolat, Sancar Barış, Filiz Karagöz, Bedri Kandemir
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Metaplastik Meme Karsinomları
Ediz Tutar, A. Işın Doğan, Gülnur Güler, Cenk Sökmensüer, Fatma Hüsniye Dilek
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Tıp Fakültelerimizdeki Patoloji Lisans Eğitiminin Durum Değerlendirilmesi*
Beyhan Demirhan
[ Abstract (Turkish) ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]

Case Report
  Ankara Patoloji Derneği'nden Haberler
[ E-Mail to Editor ]

  Pataloji Bülteninden Haberler
[ E-Mail to Editor ]