SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2     
4 articles found.
 • GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
       Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
 • Appendiks vermiformis yerleşimli karışık endokrin-ekzokrin karsinom olgusu
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Ali Uğur EMRE2, Banu Doğan GÜN1
 • Lenfoid Stroma İçeren Mikronodüler Timoma: Olgu Sunumu
       Ebru ÇAKIR1, Funda DEMİRAĞ1, Göktürk FINDIK2, Sadi KAYA2
 • Ancient (Sclerosing) Thymoma: Case Report
       Duygu GÜREL1, Aydanur KARGI1, Erkan YILMAZ2, Aydın ŞANLI3
 •