SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2     
6 articles found.
 • TİROİD LOJUNDA ERİŞKİN TİP RABDOMYOM
       Ümit ÇOBANOĞLU, A. Kadir REİS, Yavuz ÖZORAN, Adnan ÇALIK
 • Erişkin Wilms tümörü: Olgu sunumu
       Mehmet KEFELİ1, Levent YILDIZ1, Filiz KARAGÖZ1, Recep BÜYÜKALPELLİ2
 • Mezenter'de Primer “Botryoid” Embriyonel Rabdomyosarkom
       Kiran AGARWAL, Ruchika KUMAR GOEL, Vandana PURI
 • Erişkin Lenfanjiyomu - Nadir Bir Antite: İki Olgunun Sunumu
       Mary MATHEW, Sumeet KAUR DIL
 • Bir Erişkin Dişeti Rabdomyosarkomu: Özgün Bir Antite
       Priya SAHNİ1, Abhishek SİNGHVİ1, Meghanand T. NAYAK1, Shakti Singh DEORA2
 • Primer Renal Rabdomyosarkom: Bir Olgu Sunusu
       Duygu GÜREL1, Burçin TUNA1, Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Güven ASLAN2
 •