SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3     
1 articles found.
  • Overin Yüzey Epitel Karsinomlarında Survivin ve MMP-9 Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametrelerle ve Prognozla Korelasyonu
         Fatmagül KUŞKU ÇABUK1, Seyran YİĞİT2, Lütfiye DEMİR3, Fulya ÇAKALAĞAOĞLU2, Oktay TARHAN3
  •