SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3     
3 articles found.
  • Serviksin multipl HPV genomu bulunduran papiller villoglandüler adenokarsinomu
         Haldun UMUDUM1, Almora GÜLERYÜZ2, Ahmet GÖKSEL2, Hakan ÇERMİK1, Abdullah ÇANDAR2
  • Parotis Bezi ve Parafaringeal Bölgede Senkron İki Farklı Tükürük Bezi Tümörü: Olgu Sunumu
         Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Senem ÇENGEL2, Filiz KARAGÖZ1, Bedri KANDEMİR1
  • Tiroidin Warthin-Benzeri Papiller Karsinomu: Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
         Ayça ERŞEN1, Merih Güray DURAK1, Tülay CANDA1, Ali İbrahim SEVİNÇ2, Serdar SAYDAM2, Mehmet Ali KOÇDOR2
  •