SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2     
2 articles found.
  • Tiroidin Folliküler Paternli Lezyonlarının Ayırıcı Tansında İmmünohistokimyanın Rolü
         Gülçin YEĞEN1, Mehmet Akif DEMİR1, Yeşim ERTAN2, Olcay AKNALBANT3, Müge TUNÇYÜREK2
  • Tiroidin Folliküler Neoplazmlarında CD56, HBME-1 ve p63'ün Rolü
         Hülya ETEM1, Selver ÖZEKİNCİ2, Bülent MIZRAK2, Senem ŞENTÜRK3
  •