SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2     
4 articles found.
 • Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Adalat HASANOV1, Jamal MUSAYEV1, Binnur ÖNAL3, Chingiz RAHİMOV2, Ismayil FARZALIYEV2
 • Sitoloji ile Tanı Konan Adrenal Lenfomayla İlişkili Mikrofilaria: Çok Ender Görülen Bir Olgu Sunumu
       Sushila JAISWAL, Gyan CHAND, Hira LAL, Mukul VIJ, Rakesh PANDEY
 • Spontan Enfark Gösteren Meme Fibroadenomunun Sitopatolojik Tanısı
       Neelam WADHWA1, Richa JOSHI1, Nidhi MANGAL1, Nirupma Panikar KHAN2, Mohit JOSHI1
 • Yenidoğanda Konjenital Komplet Trakeal Halka : Olgu Sunumu
       Esra ARUN ÖZER1, Süheyla CUMURCU2, Ümit BAYOL2, Senem ALKAN ÖZDEMİR1, Özkan İLHAN1, Sümer SÜTÇÜOĞLU1
 •