SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2     
11 articles found.
 • LENFOMATOİD PAPÜLÖZ TAKLİTÇİLERİ: SKABİYOZ VE MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
       Nimet AKBAŞ, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Can BAYKAL, Yeşim KARAGENÇ
 • PEDİYATRİK DİFFÜZ NON-HODGKİN LENFOMALARDA ÇOKLU KÜÇÜK DOKU İNCELEME (TISSUE MICROARRAY) YÖNTEMİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL UYGULAMADA GÜVENİLİRLİĞİ
       Safiye AKTAŞ, Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ
 • Alışılmış bir lenfomanın alışılmışın dışında prezentasyonu: Olgu sunumu
  Prostatta küçük lenfositik lenfoma/kronik lenfositik lösemi tutulumu

       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Işın KILIÇASLAN, Öner DOĞAN, Veli UYSAL
 • Adrenal kistler: Altı olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
       Nebil BAL1, N. Emrah KOÇER1, Ali EZER2, Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1
 • Enteropati-tipi T-hücreli lenfoma olgularında EBER in situ hibridizasyon yöntemiyle Epstein-Barr virüs ilişkisinin araştırılması
       Başak DOĞANAVŞARGİL1, Serap KARAARSLAN1, Banu SARSIK1, Fatih TEKİN2, Meltem SEZİŞ3, SALİHA SOYDAN1, Mine HEKİMGİL1
 • Tonsil maligniteleri arasında lenfoproliferatif hastalıkların dağılımı
       Gülşah KAYGUSUZ, Cevriye CANSIZ, Işınsu KUZU, Serpil DİZBAY SAK
 • Adrenal Bezde Hodgkin Lenfoma
       Serdar BALCI, Sevgen ÖNDER, Gaye GÜLER TEZEL
 • Düşük ve Yüksek Dereceli B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfomalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonu
       İrem Hicran ÖZBUDAK, Bahar AKKAYA, Gülten KARPUZOĞLU
 • Spontan Enfark Gösteren Meme Fibroadenomunun Sitopatolojik Tanısı
       Neelam WADHWA1, Richa JOSHI1, Nidhi MANGAL1, Nirupma Panikar KHAN2, Mohit JOSHI1
 • Adrenokortikal Onkositik Karsinom: Olgu Sunumu ve Histopatolojik Tanı Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
       Deniz ARIK, Funda CANAZ, Emine DÜNDAR
 • Terminal İleuma Lokalize Natural Killer-Benzeri T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
       Ümit BAYOL1, Süheyla CUMURCU1, Kerem KARAMAN2, Cem TUĞMEN2, Çağlar AKDENİZ1, Özlem AKMAN1, Saime ÜNLÜOĞLU1
 •