SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2     
6 articles found.
 • RENAL AMİLOİD BİRİKİMLERİNİN TAYİNİNDE KONGO KIRMIZISI FLÖRESANSI
       Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Gülçin BAŞDEMİR
 • AMİLOİD GUATR’DA DİFFÜZ YAŞ İNFİLTRASYONU
       Banu BİLEZİKÇİ, Asuman Nihan HABERAL, Beyhan DEMİRHAN
 • Renal Amiloidoz Tanısında Tioflavin T'nin Önemi
       Banu SARSIK, Nazan ÖZSAN, Sait ŞEN
 • AA Dışı Böbrek Amiloidozlarında Tanısal Sorunlar
       Sait ŞEN1, Banu SARSIK1, Özsan NAZAN1, Bozkurt DEVRİM2, Çağırgan SEÇKİN3
 • Seminal Vezikül Amiloidozu; İnsidans ve Patolojik Özellikleri
       Asuman ARGON1, Adnan ŞİMŞİR2, Banu SARSIK1, Burçin TUNA3, Kutsal YÖRÜKOĞLU3, Gülen Gül NİFLİOĞLU3, Sait ŞEN1
 • Renal Amiloidoz Tanısında Dijital Güçlendirilmiş Hematoksilen Eozin Polarizasyonu
       Sait ŞEN, Banu SARSIK KUMBARACI
 •