SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3     
3 articles found.
  • Servikovajinal Yayma'da LSIL/ASC-H (LSIL-H): Histopatolojik Sonuçlar ve Klinik Önem
         Ecmel IŞIK KAYGUSUZ, Handan ÇETİNER, Davut ŞAHİN
  • Batı Karadeniz Bölgesinde Anormal Servikal Sitoloji Risk Faktörleri ve Sağlık Sigortasının Önemi
         Serap SİMAVLI1,2, İkbal KAYGUSUZ3, Selma ÇUKUR4, Ferda AKSEL4
  • ASCUS Tanısı Olan Hastaların Kolposkopik Biyopsi Örneklerinde İmmünohistokimyasal Olarak Human Papilloma Virüs Pozitifliğinin Araştırılması
         Güldeniz AKSAN DESTELİ1, Ebru DEMİRALAY2, Türkan GÜRSU1, Ali AYHAN3
  •