SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1     
8 articles found.
 • KONJENİTAL ANOMALİLER: TANIMLAMA, SINIFLAMA, TERMiNOLOJİ VE ANOMALİLİ FETUSUN İNCELENMESİ
       Figen AKSOY
 • AMNİYON SIVI EMBOLİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM: OLGU SUNUMU
       Işıl PAKİŞ, Ferah KARAYEL, Arzu AKÇAY TURAN, Büge ÖZ, Gürsel ÇETİN
 • Türkiye’de patolojinin gelişimi
       Alp USUBÜTÜN, Gökhan GEDİKOĞLU
 • Megasistis-mikrokolon-intestinal hipoperistalsis sendromu
       Özgür EKİNCİ1, Hasan Aktuğ ŞİMŞEK2, Nuri YİĞİT2, Aptullah HAHOLU2, Hüseyin BALOĞLU2
 • Hatay Yöresinde Fetal Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi: 274 Olgu
       Sibel HAKVERDİ1, İsmail GÜZELMANSUR2, Arif GÜNGÖREN3, Serhat TOPRAK1, Mehmet YALDIZ1, Ali Ulvi HAKVERDİ2
 • Patoloji Alanında Çalışan Hekimlerin Adli Patoloji Pratiği ve Eğitim Sürecine Yaklaşımları
       Gökhan ERSOY1, Yavuz ÖZORAN2, Arzu AKÇAY3, Melek Özlem KOLUSAYIN4, Işıl PAKİŞ5, Halide Nur ÜRER6, Mete Korkut GÜLMEN7, Büge ÖZ8
 • Çukurova Bölgesinden 2150 Perinatal Otopsi Olgusunun Değerlendirilmesi
       Arbil AÇIKALIN1, Emine KILIÇ BAĞIR1, Goncagül TORUN1, Berna TOTAN ATEŞ1, Şeyda ERDOĞAN1, Aysun UĞUZ1, Melek ERGİN1, Selim BÜYÜKKURT2, Fatma TUNCAY ÖZGÜNEN2, Nurdan TUNALI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
 • Prenatal Tanıda Nadir Yapısal Kromozom Anomaliler; 10125 Prenatal Olgunun Klinik ve Sitogenetik Bulguları
       Sezin YAKUT1, Zafer ÇETİN1, Mehmet ŞİMŞEK2, İbrahim İnanç MENDİCİOĞLU2, Havva Serap TORU3, Sibel BERKER KARAÜZÜM1, Güven LÜLECİ1
 •