SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1     
9 articles found.
 • TİROİD LOJUNDA ERİŞKİN TİP RABDOMYOM
       Ümit ÇOBANOĞLU, A. Kadir REİS, Yavuz ÖZORAN, Adnan ÇALIK
 • Erişkin Wilms tümörü: Olgu sunumu
       Mehmet KEFELİ1, Levent YILDIZ1, Filiz KARAGÖZ1, Recep BÜYÜKALPELLİ2
 • Mezenter'de Primer “Botryoid” Embriyonel Rabdomyosarkom
       Kiran AGARWAL, Ruchika KUMAR GOEL, Vandana PURI
 • Erişkin Lenfanjiyomu - Nadir Bir Antite: İki Olgunun Sunumu
       Mary MATHEW, Sumeet KAUR DIL
 • Primer Paratestiküler Ganglionörom: Erişkinde Nadir Bir Olgu
       Padmapriya JAIPRAKASH, Anuradha C K RAO
 • B Lenfosit Belirleyicisi Cd20 Pozitif Mediastinal Rabdomyosarkom Olgusu
       Gülden DİNİZ1, Ferah GENEL2, Nur YÜCEL3, Ayşen TÜREDİ2, Canan VERGİN2
 • CD34 Pozitivitesi Gösteren İğsi Hücreli Rabdomyosarkoma: İki Pediatrik Tuzak Olgunun Sunumu
       Ayper KAÇAR1, Hacı Ahmet DEMİR2, Haydar DURAK3, Sergülen DERVİŞOĞLU3
 • Bir Erişkin Dişeti Rabdomyosarkomu: Özgün Bir Antite
       Priya SAHNİ1, Abhishek SİNGHVİ1, Meghanand T. NAYAK1, Shakti Singh DEORA2
 • Rabdomyosarkomda İntraoperatif Konsültasyonun (Frozen İnceleme) Tanısal Gücü ve Tuzakları
       Olcay KURTULAN, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
 •