SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1     
6 articles found.
 • HELİKOBAKTER PİLORİ GASTRİTLERİNDE İNTESTİNAL METAPLAZİ ALTGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GOMORİ’NİN ALDEHİD FUKSİN BOYASININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Aydın İŞİSAĞ, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN, Hakan YÜCEYAR
 • MİDE KARDİASINDAKİ KRONİK YANGINSAL İNFİLTRASYONUN ÖZELLİKLERİ, HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONU VE ÖZOFAJİT İLE İLİŞKİSİ
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN
 • Suudi Arabistan'da İnvaziv Meme Kanserlerinde Her-2 Neu Protein Ekspresyonu ve Hormon Reseptörlerinin İlişkisi
       Maha ARAFAH
 • Metaplastik Meme Karsinomları ve Bazal Benzeri Fenotip ile İlişkisi
       Aslı ÇAKIR, İpek Işık GÖNÜL, Ömer ULUOĞLU
 • Primer Meme Kanserinde Lenfatik Vaskülarizasyon: HER2 Overekspresyonu Gösteren Tümörler; Steroid Reseptör-Pozitif, Triple-Pozitif ve Triple-Negatif Tümörlere Kıyasla Daha Fazla Lenfatik Damar İçermektedir
       Savelina POPOVSKA, Ivan IVANOV
 • Memenin Adenomyoepitelyal Adenozisi: Nadir bir Olgu Raporu
       Bhaskar MITRA , Mallika PAL, Tarak Nath SAHA, Ashok MAITI
 •