SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1     
8 articles found.
 • LENFOMATOİD PAPÜLÖZ TAKLİTÇİLERİ: SKABİYOZ VE MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
       Nimet AKBAŞ, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Can BAYKAL, Yeşim KARAGENÇ
 • PEDİYATRİK DİFFÜZ NON-HODGKİN LENFOMALARDA ÇOKLU KÜÇÜK DOKU İNCELEME (TISSUE MICROARRAY) YÖNTEMİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL UYGULAMADA GÜVENİLİRLİĞİ
       Safiye AKTAŞ, Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ
 • Alışılmış bir lenfomanın alışılmışın dışında prezentasyonu: Olgu sunumu
  Prostatta küçük lenfositik lenfoma/kronik lenfositik lösemi tutulumu

       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Işın KILIÇASLAN, Öner DOĞAN, Veli UYSAL
 • Enteropati-tipi T-hücreli lenfoma olgularında EBER in situ hibridizasyon yöntemiyle Epstein-Barr virüs ilişkisinin araştırılması
       Başak DOĞANAVŞARGİL1, Serap KARAARSLAN1, Banu SARSIK1, Fatih TEKİN2, Meltem SEZİŞ3, SALİHA SOYDAN1, Mine HEKİMGİL1
 • Tonsil maligniteleri arasında lenfoproliferatif hastalıkların dağılımı
       Gülşah KAYGUSUZ, Cevriye CANSIZ, Işınsu KUZU, Serpil DİZBAY SAK
 • Adrenal Bezde Hodgkin Lenfoma
       Serdar BALCI, Sevgen ÖNDER, Gaye GÜLER TEZEL
 • Düşük ve Yüksek Dereceli B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfomalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonu
       İrem Hicran ÖZBUDAK, Bahar AKKAYA, Gülten KARPUZOĞLU
 • Sitoloji ile Tanı Konan Adrenal Lenfomayla İlişkili Mikrofilaria: Çok Ender Görülen Bir Olgu Sunumu
       Sushila JAISWAL, Gyan CHAND, Hira LAL, Mukul VIJ, Rakesh PANDEY
 •