SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3     
5 articles found.
 • ERİŞKİN HASTADA SEREBELLAR GANGLİOGLİOM (OLGU SUNUMU)
       İlhan ELMACI, Fatih BAYRAKLI, Özlem KURTKAYA, Selçuk PEKER, Aydın SAV, Necmettin PAMİR
 • Malign gliomların patolojik incelenmesi: Tanıda pratik sorunlar ve Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması
       Tarık TİHAN1, Ayça ERŞEN2
 • Malign Histolojik Özellikler Gösteren Glionöronal Tümörler: 36 Olguluk Çalışma
       Tarık TİHAN1, Hümayun GÜLTEKİN2, Nil ÇOMUNOĞLU3
 • Subependimal Dev Hücreli Astrositomlarda Belirgin Olmayan Farklılaşma ve mTOR Yolağı Bozuklukları
       Brad D BARROWS1, Martin J RUTKOWSKI2, Şakir Humayun GÜLTEKİN3, Andrew T PARSA2, Tarık TİHAN1
 • Oligodendrogliom, Anjiosentrik Gliom ve Disembriyoplastik Nöroepitelyal Tümör Özellikleri Taşıyan İyi Diferansiye Pediatrik Glial Tümörler: Morfolojik Bir Tanısal Sorun
       Hande KESER1, Michael BARNES2, Gregory MOES3, Han Sung LEE2, Tarık TİHAN2
 •