SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1     
9 articles found.
 • KONJENİTAL ANOMALİLER: TANIMLAMA, SINIFLAMA, TERMiNOLOJİ VE ANOMALİLİ FETUSUN İNCELENMESİ
       Figen AKSOY
 • AMNİYON SIVI EMBOLİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM: OLGU SUNUMU
       Işıl PAKİŞ, Ferah KARAYEL, Arzu AKÇAY TURAN, Büge ÖZ, Gürsel ÇETİN
 • Türkiye’de patolojinin gelişimi
       Alp USUBÜTÜN, Gökhan GEDİKOĞLU
 • Megasistis-mikrokolon-intestinal hipoperistalsis sendromu
       Özgür EKİNCİ1, Hasan Aktuğ ŞİMŞEK2, Nuri YİĞİT2, Aptullah HAHOLU2, Hüseyin BALOĞLU2
 • Hatay Yöresinde Fetal Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi: 274 Olgu
       Sibel HAKVERDİ1, İsmail GÜZELMANSUR2, Arif GÜNGÖREN3, Serhat TOPRAK1, Mehmet YALDIZ1, Ali Ulvi HAKVERDİ2
 • Patoloji Alanında Çalışan Hekimlerin Adli Patoloji Pratiği ve Eğitim Sürecine Yaklaşımları
       Gökhan ERSOY1, Yavuz ÖZORAN2, Arzu AKÇAY3, Melek Özlem KOLUSAYIN4, Işıl PAKİŞ5, Halide Nur ÜRER6, Mete Korkut GÜLMEN7, Büge ÖZ8
 • Çatapat Yedikten Sonra Oluşan Sarı Fosfor İntoksikasyonunun Klinik ve Patolojik Bulguları: Nadir Bir Otopsi Olgusu
       Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI1, Ebru ÇAKIR1, Nurhan ŞAHİN2, Candan ELMALI1, Sadegül SAYIN1
 • Çukurova Bölgesinden 2150 Perinatal Otopsi Olgusunun Değerlendirilmesi
       Arbil AÇIKALIN1, Emine KILIÇ BAĞIR1, Goncagül TORUN1, Berna TOTAN ATEŞ1, Şeyda ERDOĞAN1, Aysun UĞUZ1, Melek ERGİN1, Selim BÜYÜKKURT2, Fatma TUNCAY ÖZGÜNEN2, Nurdan TUNALI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
 • 457 Spontan Abortus Materyalinde Tespit Edilen Kromozomal Anomaliler ve Histopatolojik Bulguları
       Sezin YAKUT1, Havva Serap TORU2, Zafer ÇETİN3, Deniz ÖZEL4, Mehmet ŞİMŞEK5, İnanç MENDİLCİOĞLU5, Güven LÜLECİ1
 •