SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1     
7 articles found.
 • FİBRO-ANJİO-LİPOMATÖZ HAMARTOM (OLGU SUNUMU)
       Çiğdem TOKYOL, Fatma AKTEPE, Sezgin YILMAZ, Fatma Hüsniye DİLEK
 • İnguinal lenf düğümünde anjiyomatöz hamartom: Olgu sunumu
       Yurdanur SÜLLÜ1, Seda GÜN1, Nevzat DABAK2, Filiz KARAGÖZ1
 • İhmal edilebilir bir tanı: Rabdomiyomatöz mezenkimal hamartom
       Gülden DİNİZ1, Muharrem AKGÜNER2, Ragıp ORTAÇ1
 • Splenik Hamartom
       Olcay Ak NALBANT1, Nalan NEŞE2, Mümtaz KAHYA3, Aydın İŞİSAĞ2
 • Akciğerde Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Hamartom Birlikteliği
       Ahmet MİDİ1, Rahmi ÇUBUK2, A. Neşe YENER1, Alpay ÖRKİ3, Bülent ARMAN3
 • Tonsilde Lenfanjiomatöz Polip: Bir Olgu Sunumu
       Hamide SAYAR1, Çağdaş SAYAR2, Fulya ADAMHASAN3, Aysun UĞUZ4
 • Kafatasında Selim Malformatif Lezyon: Ektopik Ögeler İçeren Hamartom ya da Koristom?
       Ece MERAM1, Hakan KARABAĞLI2, Christine GLASTONBURY3, Tarik TİHAN1, Pınar KARABAĞLI4
 •