SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1     
2 articles found.
  • PLASENTAL DEMİR DEPOLANMASI: FETAL ANOMALİ VE MOLAR GEBELİKTEKİ ANLAMI
         Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Kamile KURT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR
  • Rabdomyosarkomda İntraoperatif Konsültasyonun (Frozen İnceleme) Tanısal Gücü ve Tuzakları
         Olcay KURTULAN, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU
  •