SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3     
5 articles found.
 • TÜMÖRAL ANJİOGENEZİS
       Sema ÖZUYSAL
 • İNVAZİV SERVİKS KARSİNOMLARINDA ANJİOGENEZİN PROGNOSTİK FAKTÖRLER ÜZERİNE ETKİSİ
       Özlem SARAYDAROĞLU, Semra ÖZUYSAL, Tufan BİLGİN
 • Piterijiyumda mast hücreleri ve farklı iklim şartlarındaki ultraviyole etkisi ilişkisi: 140 olguluk seri çalışma
       Nebil BAL1, Fazilet KAYASELÇUK1, Aysel PELİT2, Filiz BOLAT1, Beyhan DEMİRHAN3
 • Piterijiyumda HPV varlığı ve p53 gen mutasyonu: PCR ve immünhistokimyasal çalışma
       Nebil BAL1, Figen DORAN1, Fügen YARKIN2, Özlem BAYRAMOĞLU2, Seyhan VARİNLİ1,İlter VARİNLİ3
 • Lenf Nodu Metastazı Olmayan Meme Kanserlerinde Angiogenez
       Nusret ERDOĞAN, Aylin DENGİZMEN, Ayşenur AKYILDIZ İĞDEM, Elife ŞAHAN , Ümit SEZA TETİKKURT
 •