SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3     
1 articles found.
  • Servikovajinit Ajanlarının Epitelyal Hücre Değişiklikleri Üzerine Etkileri: Mardin Bölgesi Verilerinin Literatür Verileri ile Karşılaştırılması
         Işık İkbal BARIŞ1, Ayşe Nur KELEŞ2, Yeliz ARMAN KARAKAYA3
  •