SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2     
8 articles found.
 • KRONİK CHEPATİT OLGULARINDA İNTERFERON TEDAVİ YANITINDA DEMİR DAĞILIMI VE FİBROZİS SKORUNUN ROLÜ
       Çiğdem Ataizi ÇELİKEL, Osman ÖZDOĞAN, Funda EREN, Erol AVŞAR
 • GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
       Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
 • VİRAL HEPATİTLERİN HİSTOLOJİK SKORLAMASINDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM
       Mine G. GÜLLÜOĞLU, Yasemin ÖZLÜK, Ayşe Sanem ÖZTÜRK, Dilek DEMİR, Uğur ÇEVİKBAŞ
 • KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE ISHAK MODİFİYE HİSTOLOJİK AKTİVİTE İNDEKSİNİN TEK GÖZLEMCİ VE GÖZLEMCİLER ARASI TEKRARLANABİLİRLİĞİ
       Oğuz AYDIN, Levent YILDIZ, Mehmet KEFELİ, Sancar BARIŞ, Bedri KANDEMİR
 • Çernobil-İlişkili Kanser: Yeniden Değerlendirmek Gerekir
       Sergei JARGIN
 • Neoplastik ve Nonneoplastik Bronkopulmoner Lezyonların Tanısında Bronş Fırçalama ve Yıkama Materyallerinin Etkinliği
       Monisha CHOUDHURY, Smita SINGH, Savita AGARWAL
 • Subkutanöz Leiomyosarkomun Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi ile Tutulmuş Lenf Nodlarına Metastazı
       Ayfer KAMALI POLAT1, Atilla SORAN2, Amal KANBOUR-SHAKIR3, Howard EDINGTON2
 • Sünnet Derisinin Myeloid Sarkomu
       Ruquiya AFROSE1, Deepa NEBHNANI2, Neelam WADHWA1
 •