SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2     
2 articles found.
  • PLASENTAL DEMİR DEPOLANMASI: FETAL ANOMALİ VE MOLAR GEBELİKTEKİ ANLAMI
         Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Kamile KURT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR
  • VİRAL HEPATİTLERİN HİSTOLOJİK SKORLAMASINDA GÖZLEMCİLER ARASI UYUM
         Mine G. GÜLLÜOĞLU, Yasemin ÖZLÜK, Ayşe Sanem ÖZTÜRK, Dilek DEMİR, Uğur ÇEVİKBAŞ
  •