SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3     
11 articles found.
 • FİBRO-ANJİO-LİPOMATÖZ HAMARTOM (OLGU SUNUMU)
       Çiğdem TOKYOL, Fatma AKTEPE, Sezgin YILMAZ, Fatma Hüsniye DİLEK
 • PEDİYATRİK DİFFÜZ NON-HODGKİN LENFOMALARDA ÇOKLU KÜÇÜK DOKU İNCELEME (TISSUE MICROARRAY) YÖNTEMİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL UYGULAMADA GÜVENİLİRLİĞİ
       Safiye AKTAŞ, Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ
 • İnguinal lenf düğümünde anjiyomatöz hamartom: Olgu sunumu
       Yurdanur SÜLLÜ1, Seda GÜN1, Nevzat DABAK2, Filiz KARAGÖZ1
 • Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu (Çocukluk Çağında Gelişen Mitokondriyal Hastalıkların Tanısında Enzim Boyalarının Önemi)
       A. Gülden DİNİZ1, Türkay SARITAŞ2, Safiye AKTAŞ4, Vedide TAVLI2, Nedret URAN3, Ragıp ORTAÇ1, Aycan UNALP3, Ali Fuat OKUDUCU5, Berna SAYLAN2, Timur MEŞE2
 • Splenik Hamartom
       Olcay Ak NALBANT1, Nalan NEŞE2, Mümtaz KAHYA3, Aydın İŞİSAĞ2
 • Akciğerde Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Hamartom Birlikteliği
       Ahmet MİDİ1, Rahmi ÇUBUK2, A. Neşe YENER1, Alpay ÖRKİ3, Bülent ARMAN3
 • 10 Yaşındaki Bir Çocukta Büyük Ovaryan Hemanjiyom ve Mikroskobik Disgerminom Birlikteliği
       Mehmet KEFELİ1, Filiz KARAGÖZ1, Anais MALPICA2
 • Çocukluk Çağında Boyunda Nadir Bir Tanı: Konjenital Kondrolipom
       Fulya ÖZER1, Nebil BAL2
 • Tonsilde Lenfanjiomatöz Polip: Bir Olgu Sunumu
       Hamide SAYAR1, Çağdaş SAYAR2, Fulya ADAMHASAN3, Aysun UĞUZ4
 • Makrodaktili Eşlikli ya da Eşliksiz, Median Sinirin Lipofibromatöz Hamartomu
       Jyoti R KINI1, Hema KINI1, Aarathi RAU1, Jagannath KAMATH2, Anand KINI3
 • Kafatasında Selim Malformatif Lezyon: Ektopik Ögeler İçeren Hamartom ya da Koristom?
       Ece MERAM1, Hakan KARABAĞLI2, Christine GLASTONBURY3, Tarik TİHAN1, Pınar KARABAĞLI4
 •