SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4     
15 articles found.
 • GASTRİK PSÖDOLİPOMATOZİS: İKİ OLGU SUNUMU
       Sema BİRCAN, Şirin BAŞPINAR, Metin ÇİRİŞ, Nilgün KAPUCUOĞLU, Nermin KARAHAN, Özden ÇANDIR
 • MİDE MUKOZASININ DİSPLAZİK DEĞİŞİKLİKLERİNE YAKLAŞIM
       Yeşim GÜRBÜZ
 • Mide adenokarsinomlarında CD44 ve Ki67 ekspresyonu (klinikopatolojik parametrelerle korelasyon)
       Sema ARICI, Fügen KIVANÇ, Hatice ÖZER, Reyhan EĞİLMEZ, Şahande ELAGÖZ
 • Appendiks vermiformis yerleşimli karışık endokrin-ekzokrin karsinom olgusu
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Ali Uğur EMRE2, Banu Doğan GÜN1
 • Memenin lobüler karsinomunun diffüz gastrik metastazı: Olgu sunumu
       Kemal DENİZ, Tahir Ercan PATIROĞLU
 • Primer gastrik koryokarsinom: Olgu sunumu
       Kemal DENİZ, Arzu TAŞDEMİR, Tahir Ercan PATIROĞLU
 • Diyabetik Bir Hastada Gastrik Strongiloidiazis
       Şafak ERSÖZ1, Havvanur TURGUTALP1, Remzi AKDOĞAN2, Ümit ÇOBANOĞLU1, İsmail SAYGIN1,Sevdegül MUNGAN1, Orhan ÖZGÜR2
 • Midenin Glomus Tümörü: Olgu Sunumu
       Olcay AK NALBANT1, Peyker TEMİZ2, Safiye VURAL1, M. CELALETTİN KELEŞ3
 • Yaygın Nekroz İçeren ve Atipik Karsinoid Tümörü Taklit Eden Tip A Timoma: Olgu Sunumu
       Yetkin AĞAÇKIRAN1, Ersin GÜNAY2, Sibel GÜNAY2, Leyla MEMİŞ3, İrfan TAŞTEPE4
 • Midede Dev Hiperplastik Polip
       Fazilet Uğur DUMAN1, Semin AYHAN1, Aydın İŞİSAĞ1, İsmail YAMAN2
 • Rabdoid Özellikler Gösteren Mide Karsinomu
       Tuğba KARADENİZ1, Semin AYHAN1, Aylin TURNA1, Mustafa TİRELİ2
 • Multipl Kutanöz Nodüllerle Kendini Gösteren Mide Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
       Aparna NARASIMHA , Harendra KUMAR
 • Morbid Obezitede Gastrik Histopatolojik Bulgular ve Ghrelin Ekspresyonu
       Mehmet GÜNDOĞAN1, Neşe ÇALLI DEMİRKAN1, Koray TEKİN2, Hülya AYBEK3
 • Nörofibromatozis Tip-1'li Hastada Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Midede Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
       Nermin KARAHAN, Şirin BAŞPINAR, Kemal Kürşat BOZKURT, Tuba DEVRİM, Fatma Nilgün KAPUCUOĞLU
 • Primer Mide İnvaziv Mikropapiller Karsinomu: Olgu Sunumu
       Enver VARDAR1, Bengü GÜNAY YARDIM2, Rukiye VARDAR3, Mustafa ÖLMEZ4
 •