SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4     
3 articles found.
  • HELİKOBAKTER PİLORİ GASTRİTLERİNDE İNTESTİNAL METAPLAZİ ALTGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GOMORİ’NİN ALDEHİD FUKSİN BOYASININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
         Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Aydın İŞİSAĞ, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN, Hakan YÜCEYAR
  • GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
         Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
  • “Russell Body” Gastriti: Olgu Sunumu
         Ahmet MİDİ1, Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL2, Handan KAYA2
  •