1999, Volume 16, Number 1     
5 articles found.
 • Mesane Tümörünün Yüzeyel ve Derin Tabakalarında PCNA Ekspresyonu Farkı
       Mesut Çetinkaya1, Fehmi Aksoy2, Öztuğ Adsan1, Sevil Günçe2, Ercüment Ulusoy1, Murat Koşan1, Ali Memiş1
 • Primer Genital Lenfoma: Olgu Sunumu
       Semin Ayhan1, Ali Rıza Kandiloğlu1, Saliha Soydan2, Aydın İşisağ1, Ümit Sungurtekin3
 • Over'in seröz papiller adenokarsinomunun safra kesesine metastazı: Bir Olgu Sunumu
       Gülnur Güler2, Türkan Küçükali2, Burak Kavuklu3
 • Yüzey Epiteli Kaynaklı Over Kanserlerinde Nicel Patolojik Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi*
       Ayhan Özcan2, Bülent Celasun2, Müfit Cemal Yenen3, Murat Dede3, Saffet Dilek3
 • Overin Germ Hücreli Neoplazmları: İntraoperatif Konsültasyonun Tanı Değeri
       Pınar Fırat1, Gamze Mocan1, Alp Usubütün1, Şükrü Özdamar1, Türkan Küçükali1, Ali Ayhan2
 •