1999, Volume 16, Number 1     
672 articles found.
 • Kemik İliği Biyopsisinde Lenfoid Nodüller
       Kutsal Yörukoğlu, Fulya Çakalağaoğlu
 • Kutanöz Malign Melanomalarda PCNA ile Değerlendirilen Proliferatif Aktivite ve bcl-2 Onkoprotein Ekpresyonu
       Özge Han, Fehmi Aksoy, Ayper Kaçar, Selda Seçkin, Sezer Kulaçoğlu
 • Lokal İleri Meme Karsinomunda Kemoterapiye Yanıtın Apoptasis ile İlişkisi
       Nilgun Kapucuoğlu, Esin Cengiz Boduroğlu, Ersoy Ercihan, Fatma Aktepe, Işık Pak
 • Fibroadenoma ve Filloides Tümörlerde İmmunohistokimyal Bir Çalışma
       Sezer Kulakçıoğlu, Ayper Kaçar, Selda Seçkin, Levent Albayrak
 • Midede Lenfoid Follikül Oluşumunun Önemi, Sıklığı, Dağılımı, Gastrit ve Helicobacter Pylori ile ilişkisi
       Nusret Akpolat, Hüsniye Dilek, Mustafa Kösem, Serdar Uğraş
 • Ekzojen Streoid Hormonların Tavşan Endonetriyumunda Apoptotik ve Mitotik İndeks Üzerine Etkisi
       Sema Özuysal, Gürkan Uncu, Gülaydan Filiz, Ömer Yerci, Hülya Öztürk Türeyen
 • Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Karsinomlarında p53 Ekpresyonu ve Prognozla İlişkisi
       Kemal Bakırlar, Kemal Sarıca, Ramazan Uçak, Faruk Yağcı, Ahmet Erbağcı
 • Benign Prostat Hiperplazisi ve Prostat Karninomunda Müsin Histokimyası ile Nükleoler Organizasyon Bölgeleri
       İpek Pınar, Kemal Bakır, Coşkun Özsaraç
 • Ele Gelen Meme Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyonu ve İmprint Sitolojisinin Tanısal Değeri Artırılabilir mi?
       Beyhan Demirhan1, Banu Bilezikçi1, Hüsnü A. Göksel2
 • Papiller Renal Hücreli Karsinomlar
       Sema Özuysal, Ömer Yerci, Gülaydan Filiz, İsmet Yavaşcaoğlu
 • Dev Adrenal Myelolipoma
       Levent Yıldız, Kenan Erzurumlu, İlkser Akpolat, Bedri Kandemir, Oğuz Aydın, Levent Gönlüşen
 • İntraovarian Tuba Benzeri Nodül: Metaplastik Oluşum veya Konjenital Malformasyon
       Levent Albayrak, Ayper Kaçar
 • Riedel Tiroiditi (Olgu Bildirimi)
       Hakan Sayrak, Pınar Karabağlı
 • Yumuşak Damak Yerleşimli, Adult Tipte Bir Rabdomyom Olgusu
       Latife Candan, Aslı Özdil, Filiz Özyılmaz, Selçuk Bilgi, Kemal Kutlu
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Haberler
       
 • Haberler
       
 • Meme Anjiomatozisi: Olgu Sunumu
       Enver Vardar, Özgül Kurtulan, Ahmet Nart, Hakan Postası
 • Lokal İleri Meme Kanserinde P-Glikoprotein Ekspresyonun İmmünohistokimyasal Yöntemle Araştırılması Kemoterapiye Yanıtla İlişkisi
       Nilgün Kapıcıoğlu1, Gülgün Koçak1, Işın Pak1
 • Plazmasitoid Myoepiteliyoma: Bir Olgu Sunumu
       Banu Lebe, Yücel Kılıçkap, Burçin Tuna, Elif Lebe
 • 149 Malign Melanoma Olgusunun Morfolojik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
       Ayşe Polat, Derya Gümürdülü, Aysun Uğuz
 • Fibroadenom, Sellüler Fibroadenom ve Benign Fillodes Tümörde Proliferatif Aktivitenin Ki-67 ve Mitoz Sayımı ile Karşılaştırılması
       Nilgün Kapucuoğlu, Çiğdem Irkkan, Işın Pak
 • Helicobacter Pylori” İnfeksiyonunun Gastrik Mukozal Hücre Proliferasyonuna Etkisi
       Çiğdem Irkkan1, Fatma Aktepe2, Işın Pak1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C’nin Histomorfolojik Özellikleri
       Çiğdem Ataizi Çelikel1,Erol Avşar2, Handan Kaya1, Sevgi Küllü1
 • İntranazal Hemanjioperisitoma (Olgu Sunumu)
       Sema Bircan1, Nazan Bozdoğan2, Serpil Dizbay Sak1
 • Karaciğerde Bir Epiteloid Hemanjioendotelyoma Olgusu
       Gülen Akyol1, Nalan Akyürek1, Z. Melda Boyacıoğlu1, Nazan Günel2, Zafer Akçalı2
 • Kardiyak Mikzomaların İmmunohistokimyasal Özellikleri *
       İnanç Elif Gürer1, Nural Ören1, İlhan Gölbaşı2, Gülten Karpuzoğlu1
 • Kronik Viral Hepatitlerde Histopatoloji ve Bağışık Yanıtın Değerlendirilmesi
       Ümit Çobanoğlu1, Kadriye Yılmaz1, Yavuz Özoran1, Rahmet Çaylan2, Yavuz Tekelioğlu3, Kemalettin Aydın2, Abdülhalim Baki4
 • Memenin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu (Üç Olgu Sunumu)
       Özlem Canöz, Turhan Ökten
 • Nekroz ve Granülom Yapıları İçeren, Servikal ve İnguinal Lokalizasyonlarda Farklı Morfolojide Rosai-Dorfman Hastalığı (Olgu Sunumu)
       Banu Bilezikçi, Beyhan Demirhan, Ünser Arıkan
 • Pleomorfik Ksantoastrositom Histopatolojik, histokimyasal ve immünhistokimyasal özellikleri (Olgu Sunumu)
       Levent Yıldız1, Bedri Kandemir1, Cemil Rakunt2
 • Pleomorfik Sarkomatoid/Sarkomatöz Elemanlar Bulunduran Akciğer Karsinomları (Beş Olgu Sunumu)
       Pınar Atasoy, Nazan Bozdoğan, Serpil Dizbay Sak
 • Rekürrens Gösteren 45 Supratentorial Astrositom Olgusunun Analizi
       Gülçin Altınok1, Behsan Önol1, İsmail Çelik l2, Hakan Oruçkaptan3
 • Tiroid Glandın Papiller Mikrokarsinomu
       Kısmet Bildirici1, Emine Dündar1, Ülkü Öner1, Özgül Paşaoğlu1, İlknur Topçu1, Bekir Yaşar2
 • Nöroblastik Tümörlerde Shimada Klasifikasyonunun Prognostik Öneminin Değerlendirilmesi
       Şennur İlvan1, Sergülen Dervişoğlu1, Figen Aksoy1, İnci Yıldız2, Lebriz Soycan2
 • Endometriumda Hiperplazi ve Adenokarsinoma Olgularında PCNA ve Ki-67 ile Proliferatif Aktivite
       Fehmi Aksoy1, Selda Seçkin 1, Sevil Günçe1, Gülüşan Ergül1
 • Sistosarkoma Filloideste Östrojen ve Progesteron Reseptörünün Varlığı ve Önemi *
       Atilla Soran2, Mükerrem Çete2, Selda Seçkin3, Taner Kale2, Fehmi Aksoy3, Vecihi Kutsal2
 • Mesane Tümörünün Yüzeyel ve Derin Tabakalarında PCNA Ekspresyonu Farkı
       Mesut Çetinkaya1, Fehmi Aksoy2, Öztuğ Adsan1, Sevil Günçe2, Ercüment Ulusoy1, Murat Koşan1, Ali Memiş1
 • Diabetik Ratlarda Selenyumun Spermatogenezi Koruyucu Etkisi
       Ulusoy Ercüment1, Cinel İsmail2, Öztürk Bülent1, Memiş Leyla3
 • Benign ve Malign Papiller Tiroid Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Epitelyal Membran Antijen ve S100 protein Kullanımı *
       Elif Özer2, Banu Bilezikçi2, Muzaffer Çaydere2, Hüseyin Üstün2
 • Baş boyun lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi (584 olgu içeren bir seri)*
       Canan Ersöz2, Derya Gümürdülü2, Özlem Aydın2, Melek Ergin2, Fazilet Kayaselçuk
 • Laringeal Kondrosarkom
       Sülen Sarıoğlu1, Dilek Ak1, Kutsal Yörükoğlu1, Uğur Pabuçcuoğlu1
 • Peritoneal Benign Kistik Mezotelyoma
       Ediz Tutar1, Cenk Sökmensüer1, Ayşegül Üner1, Mustafa Hasbahçeci2
 • Meme Nöroendokrin Karsinomu
       Levent Albayrak1, Sevil Günçe1, Atilla Korkmaz2, Selda Seçkin1, Fehmi Aksoy1
 • Uterusun Osteklastik Dev Hücreli Leiomyosarkoması *
       Şamlı Billur2, Adım Şaduman Balaban2, Filiz Gülaydan2, Yerci Ömer2
 • Primer Genital Lenfoma: Olgu Sunumu
       Semin Ayhan1, Ali Rıza Kandiloğlu1, Saliha Soydan2, Aydın İşisağ1, Ümit Sungurtekin3
 • Larinksin Papillomları, Prekanseröz Lezyonları ve Kanserlerinde, İn Situ Hibridizasyon Tekniğiyle HPV DNA pozitifliğinin Saptanması
       Ömer Yalçın1, Selçuk Bilgi1, Latife Candan1, Kemal Kutlu1, M. Kemal Adalı2
 • Folliküler Lenfomalarda bcl-2 Proteini, PCNA İmmünreaktivitesi ve AgNOR Skoru
       Semin Ayhan1, Mine Hekimgil2, Saliha Soydan2, Seçkin Çağırgan3
 • Meme Karsinomlarında Erd5 in Yeri ve Prognostik Parametreler İle İlişkisi
       Gülgün Koçak1, Nilgün Kapucuoğlu1, Işın Pak1
 • Renal Cell Karsinoma'larda P-Glikoprotein Salınımı ve Ki-67 Proliferatif Aktivitesinin Multipl Prognostik Faktörlerle İlişkisi *
       Ömer Yerci2, Gülaydan Filiz2, Sema Özuysal2, İsmet Yavaşçaoğlu3, Billur Şamlı2, Şaduman Balaban Adım2
 • Kolon ve Rektum Karsinomlarında Müsinöz Komponent
       Ömer Yerci1, Gülaydan Filiz1, Abdullah Zorluoğlu2, Sema Özuysal1, Billur Şamlı1, Selim Gürel3, Tuncay Yılmazlar2
 • Primer Osteoma Cutis
       Ediz Tutar1, Gülçin Altınok1
 • Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis
       Sare Kabukçuoğlu2, Emel Harmancı3, Necla Özdemir3, Muzaffer Metintaş3
 • Primer Pulmoner Amiloidozis: Olgu Sunumu
       Sema Öncül Canbakan1, Behiye Soylu1, Atilla Pelit1, Funda Demirağ3, Yılmaz Başer1
 • Multikistik Peritoneal Mezotelyoma (Bir Olgu Nedeniyle)
       Emine Dündar1, Serap Işıksoy1, Sare Kabukçuoğlu1, Ülkü Öner1, Ömer Yalçın2
 • Olgu Sunumu: Gastrik Pseudolenfoma ve Giardia Lamblia
       Hakan Sayrak1, Pınar Karabağlı1, Berrin Güçlüer1, Güler Utku1
 • Over'in seröz papiller adenokarsinomunun safra kesesine metastazı: Bir Olgu Sunumu
       Gülnur Güler2, Türkan Küçükali2, Burak Kavuklu3
 • Enterojenöz Kist*
       Melek Ergin1, Gülfiliz Gönlüşen1, Suzan Zorludemir1, İlhan Tuncer1, Bülent Boyer3
 • Nörofibromatozisli Bir Hastada İleumda Ganglioneuroma Üzerinde Gelişmiş Bir Adenokarsinoma İle Beraber Bir İleal Stromal Tümör Olgusu*
       Gülçin Altınok2, Ma Chan3
 • Müllerian Kanalın Birleşme Defekti (Nonkominikan Uterus Bikornis Unikollis) ile Birlikte Overde Endometrioz; Bir Olgu Sunumu
       Nurcan Salman1, Şahsine Tolunay1, Cevdet İşler2
 • Sirenomelik Fetüste Konjenital Malformasyonlar ve Fallot Tetralojisi
       Gülçin Altınok1, Sevim Balcı2
 • Üretral Karünkül'de Karsinoma Insitu (Olgu Sunumu)
       Ferhat Berkmen1, Işın Pak2, Dilek Bülbül2
 • Üretral Karünkül'de Karsinoma Insitu (Olgu Sunumu)
       Ferhat Berkmen1, Işın Pak2, Dilek Bülbül2
 • İntrakraniyal Kistler
       Havvanur Turgutalp
 • Epitelial Komponenti Bulunan Odontojenik Tümörlerde Çeşitli Antijenik Ekspresyonların İncelenmesi*
       Murat Demiriz**, Ömer Günhan**, Önder Öngürü**, Salih Deveci**, Cevat Can**, Rıfkı Finci **
 • Plevra Biyopsilerinde; Reaktif Mezotel Hiperplazisi, Malign Mezotelyoma ve Adenokarsinom Metastazının Ayırıcı Tanısında İmmünhistokimya (CEA) ve Ag-NOR Metodunun Değeri
       Şahande Elagöz 1, Reyhan Eğilmez 1, Handan Aker1
 • Endometrial Adenokarsinomlarda p53 Protein (Tümör Baskılayıcı Gen) Ekspresyonu ve Grade ile ilişkisi
       Sema Zergeroğlu1, Tayfun Güngör2, Oya Gökmen2
 • 10 Feokromositom Olgusunun MIB-1/Ki-67 Profili
       Cenk Sökmensüer1, Can İlyas1, Önder Bozdoğan2, Figen Söylemezoğlu1
 • Testisin Malign Lenfomaları
       Gülnur Güler1, Gülçin Altınok1, Ayşegül Üner1, İsmail Çelik2, Arzu Sungur1, Haluk Özen3
 • Kolorektal Karsinomalarda İmmünohistokimyasal c-erbB-2, p53, bcl-2 Ekspresyonu ile Apoptotik, Proliferatif İndeks ve Diğer Prognostik Faktörler arasındaki İlişki
       Ömer Yerci1, Gülaydan Filiz1, Sema Özuysal1, Selim Gürel2, Tuncay Yılmazlar3, Abdullah Zorluoğlu3
 • Tekrarlayan Kalsifiye Epitelial Odontojenik Tümör*
       Murat Demiriz**, Ömer Günhan**, Fehmi Döner***, Harun Doğru***, Salih Deveci**, Rıfkı Finci**
 • Tiroid Hürtle Hücreli Adenomu Zemininde Gelişen Papiller Endotelial Hiperplazi
       Nazan Bozdoğan1, Arzu Ensari1
 • Tiroid Glandında Epiteloid Angiosarkoma İle Anaplastik Karsinomanın Ayırıcı Tanısındaki Güçlükler (Bir Olgu nedeniyle) *:
       Ayhan Özcan**, Aziz Aksu***, Bülent Celasun**, Rıfkı Finci**
 • Lenfadenopatik Kaposi Sarkom
       Ediz Tutar1, Arzu Sungur1
 • Overin Granular Hücreli Tümörü
       B. Handan Özdemir1, Sema Zergeroğlu1, Tayfun Güngör2, Oya Gökmen2
 • Merkel Hücreli Karsinom (Derinin Primer Nöroendokrin Karsinomu)*
       Muharrem Bitiren**, Mehmet S. Gürel***, H. İlyas Özardalı **, Handan Zeren****, Şükrü A. Düzgün*****, Nesrin Tatlı***
 • Malpraktis İddialarında Otopsinin Önemi :Bir Olgu Sunumu
       M. Hakan Özdemir1, Necmi Çekin2, Mete K. Gülmen2
 • Cerrahi Patoloji'de ve Jinekolojik Onkoloji'de “Frozen Section”
       Alp Usubütün1, Türkan Küçükali1
 • Patolojide İnternet Kullanımı*
       Kemal Hakan Gülkesen**, Gülay Özbilim**, Şeyda Karaveli**
 • Kemik İliği Biyopsilerinde Myelofibrozisin Varlığı ve Derecelendirilmesi
       Sare Kabukçuoğlu1,Ülkü Öner1, Özgül Paşaoğlu1, Emine Dündar1, Zafer Gülbaş2, Ertuğrul Çolak3
 • Gastrointestinal Sistem Lezyonlarının Tanısında Sitolojinin Yeri
       Ömer Yerci1, Selim Gürel2, Gülaydan Filiz1, Şaduman Balaban Adım1, Yusuf Karaaslan2, Enver Dolar2, Ediz Dalkılıç3
 • Yüzey Epiteli Kaynaklı Over Kanserlerinde Nicel Patolojik Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi*
       Ayhan Özcan2, Bülent Celasun2, Müfit Cemal Yenen3, Murat Dede3, Saffet Dilek3
 • Kronik Viral Hepatitlerde Demir Depolanması ve Histolojik Aktivite İndeksi İle İlişkisi
       Levent Yıldız1, İlkser Akpolat1, Sancar Barış1, Mustafa Bakırtaş1, Filiz Karagöz1, Bedri Kandemir1
 • Kronik Hepatitin Skorlanmasında İntraobserver ve İnterobserver Farklılıklar
       Şükrü Yıldırım1, Dilaver Demirel1, Hüseyin Baloğlu1, Hakan Cingil2, Nusret Erdoğan3, Yusuf Ersal1, Hakan Çermik1
 • Intraduktal Karsinomu Sınıflandırmada ve İnvaziv Duktal Karsinomu Grade'lemede Kullanılan Sistemlerin Gözlemciler Arası Tekrarlanabilirliği
       Nilgün Kapucuoğlu1, Gülgün Koçak1, Işın Pak1
 • Primer Epididimis Leiomyosarkomu
       Z. Füsun Baba1, Muharrem Bitiren2, H. İlyas Özardalı2, Y. Vehbi Ocak3
 • Nesidioblastosis: Bir Otopsi Olgusu
       Sema Özuysal1, Hülya Öztürk Türeyen1, Ömer Yerci1, Nilgün Köksal, Şahsine Tolunay
 • Vertebral Kordoma: Olgu Sunumu
       Şemsi Altaner1, Filiz Özyılmaz1, Bilge Çakır1, A. Kemal Kutlu1
 • Servikste ‘Blue' Nevüs: Bir olgu Sunumu
       Çiğdem Azizoğlu1, Gülnur Güler1, Cenk Sökmensüer1
 • Parotis'in Benign İnfantil Hemanjiyoendotelyoması(Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
       Levent Yıldız1, Mustafa Bakırtaş1, İlkser Akpolat1, Sancar Barış1, Filiz Karagöz1, Bedri Kandemir1
 • Metaplastik Meme Karsinomları
       Ediz Tutar1, A. Işın Doğan1, Gülnur Güler1, Cenk Sökmensüer1, Fatma Hüsniye Dilek2
 • Tıp Fakültelerimizdeki Patoloji Lisans Eğitiminin Durum Değerlendirilmesi*
       Beyhan Demirhan2
 • Çocukluk Çağı Hemanjiomalarında Mast Hücreleri
       Levent Yıldız, Oğuz Aydın, Mustafa Bakırtaş, Bedri Kandemir
 • Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda P53 Ekspresyonu ve Apoptosisin Prognostik Parametler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
       Esin Cengiz Boduroğlu1, Çiğdem Irkkan1, Işın Pak
 • Prostat Kanserinde İmmunhistokimyasal Ras ve C-myc Onkogenleri ve P53 Tümörü Baskılayıcı GEn Ekpresyonun Klinikopatolojik Parametreler ile İlişkisi
       Diclehan Orhan1, Özden Tulunay1, Serpil Dizbay Sak1, Önden Yaman2, Orhan Göğüş
 • Adenomyozis ve Endometriozisde Estrojen-Progesteron Reseptörü (ER-PR), Ki-67 Antijen ve Heat Shock Protein (HSP) Ekspresyonları
       E. Burçin Tuna1, Selma Şengiz1, Kutsal Yörükoğlu1, Emek Özen1
 • Duodenal Gastrık Metaplazi
       M. Akif Demir1, Semin Ayhan1, Gamze Göksel2, Nalan Neşe1, Peyker Türkdoğan1, Ali Rıza Kandillioğlu1, Aydın İşişağ1
 • Gastrojeunostomi Anastomoz Hattının Müsinoz Adenokarsinomu
       Aytekin Akyol1, Cenk Sökesmensüer1, Pınar Fırat1
 • Endokopi ile Saptanan Duodenal Linom: Bir Olgu Üzerine
       Gaye Güler Tezel 1, Bilge Can1, Cenk Sökmensüer1, Yusuf Bayraktar
 • Mezenter'de Lokalize İnflamatuar Myofibroblastik Tümör Olgusu*
       Hatice Bayramoğlu2, Ender Düzcan2, Ergün Erdem3, Metin Akbulut3
 • Balt Lenfoma Bir Olgu Sunumu
       İlkser Akpolat1, İdris Yücel2, Levent Yıldız1, Çetin Boran1, Filiz Karagöz1, Bedri Kandemir1
 • Akciğer Yüksek Grade'li Nöroendokrin Tümörleri (Bir Olgu Sunumu)
       Funda Demirağ1, Leyla Memiş2, İrfan Taştepe3, Sedat Demircan3
 • Coats Hastalığı Olgu Sunumu
       Şemsi Altaner1, Pınar Fırat2, Gamze Mocan2, Hayyam Kıratlı3
 • Oral Skuamöz Hücreli Karsinom Histomorfolojisinde Malignite Derecelendirilmesi
       Tülin Oygür1
 • Ankara Patoloji Derneği'nden Haberler
       
 • Pataloji Bülteninden Haberler
       
 • Opere Edilen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında bcl-2, p53, Ki-67 ve Bazal Membran Birikintisinin Prognostik Önemi
       Deniz Yamaç1, Ayşe Dursun2, Aylar Poyraz2, Can Öztürk3, Belgin Samurkaşoğlu4, Gülnur Önde4
 • Mide Adenokarsinomlarında Helikobakter Pilori Varlığı
       Şemsi Altaner, Filiz Özyılmaz, Galin Eruklu, A. Kemal Kutlu
 • “Helicobacter Pylori” Gastriti ile Mast Hücre Yoğunluğu Arasındaki İlişki
       Fatma Aktepe1, Çiğdem Irkkan2, İlgün Kapucuoğlu3, Işın Pak2
 • Hepatitis B Virus’a Bağlı Kronik Karaciğer Hastalıklarında Büyük Hücreli Hepatosellüler Displazinin Önemi
       Funda Yılmaz, Gül Yüce
 • Overin Germ Hücreli Neoplazmları: İntraoperatif Konsültasyonun Tanı Değeri
       Pınar Fırat1, Gamze Mocan1, Alp Usubütün1, Şükrü Özdamar1, Türkan Küçükali1, Ali Ayhan2
 • Uzun Kemik Osteosarkomlarında Klinikopatolojik Prognostik Etmenler ve P-glikoprotein Ekspresyonu
       Özay Özkaya, Şevket Ruacan, Arzu Sungur
 • Anjiomatoid Fibröz Histiositom (İki Olgu Sunumu)
       Taner Akalın1, Sait Şen1, Bülent Celasun2, Gülşen Kandiloğlu2
 • Pankreasın Papiller ve Solid Epitelyal Neoplazisi (Olgu Sunumu)
       Ayşe Yağcı1, Hakan Postacı1, Nilgün Dicle1, Hasan Sayhan2, Özlem Okçu3
 • Tuba Uterinanın Adenomatoid Tümörü (Olgu Sunumu)
       Peyker Türkdoğan1, Semin Ayhan1, Semra Oruç2, Nalan Neşe1
 • Biri Lateral Yerleşimli Üç Papiller Tiroglossal Duktus Karsinom Olgusu
       Melek Özkal Üstün, Malik Ergin, Seyran Yiğit, Sadi Bener, Turan Genç
 • “Clear Cell” Akantoma
       Şükrü Özdamar1, Aytaç Gököz1, Başak Yalçın2, Sedef Şahin2, Gül Bükülmez2
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Acı Bir Kayıp Turan Kutkam
       
 • Adli otopsilerde doğal ölüm nedenlerinin araştırılması (1984-1987)*
       Filiz Özyılmaz1, Derya Azmak2, Şemsi Altaner1, Vehbi Şeker1, A. Kemal Kutlu1
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında,G. Antep Devlet ve SSK Hastaneleri laboratuvarlarında tanı konulan kanserlerin epidemiyolojik değerlendirilmesi
       Metin Karakök 1, Abdullah Aydın1, Suna Erkılıç1, Nimet Kuyucu2
 • Uniloküler kistik ekinokokkozis problemi (Biri asemptomatik, 235 vakalık seri)
       Hakan Sayrak, Pınar Karabağlı, Tülay İnce, Berrin Güçlüer
 • Böbrek iğne biopsilerinde tesbitin glomerül morfolojisi ve histokimyasal boyalara olan etkisi (Morfometrik çalışma)
       Sait Şen1, Bülent Celasun2, Ömer Günhan2, Aziz Aksu2, Yusuf Oğuz3
 • Antral gastritlerde mast hücresi, Helicobacter Pylori yoğunluğu ve duodenal ülser birlikteliği
       Bahar Müezzinoğlu1, Yeşim Gürbüz1, Ömer Şentürk2
 • Plasenta patolojileri ve klinikopatolojik korelasyonu (190 Olguluk seri sunumu)
       Fazilet Kayaselçuk1, Melek Ergin1, Nurdan Tunalı1, Ediz F. Çoşar1, F. Tuncay Özgönen2
 • Bazal hücreli karsinomda p53 protein ekspresyonunun immünhistokimyasal yöntemle saptanması
       Nilgün Kapucuoğlu, Esin Cengiz Boduroğlu, Çiğdem Irkkan, Işın Pak
 • Alzheimer hastalığında gözlenen senil plakların immunohistokimyasal metodlarda gösterilmesi
       Ranan Gülhan Aktaş1, Robert J. Kayton2
 • Akciğerin sklerozan hemanjiomu (Olgu sunumu)
       Şafak Alemdaroğlu1, Abdülkadir Reis1, Yavuz Özoran1, Yaşar Kibar2
 • Erkeklerde ürogenital tüberküloz
       Kemal Hakan Gülkesen, Nural Ören, Gülten Karpuzoğlu
 • Submandibular tükrük bezinin karsinosarkomu (Olgu Sunumu)
       Nilgün Kapucuoğlu, Gülay Bilir, Işın Pak
 • Memenin karsinosarkomu-İmmünhistokimyasal ve ultrastrüktürel inceleme (Olgu Sunumu)*Memenin karsinosarkomu-İmmünhistokimyasal ve ultrastrüktürel inceleme (Olgu Sunumu)*
       Ömer Yalçın, Şemşi Altaner, Gülara Hüseyinova, Latife Candan, Ulviye Yalçınkaya
 • Genital rabdomyoma : Bir olgu sunumu
       Önder Bozdoğan1, Pınar Atasoy1, Pınar A. Fırat2, Mansur Kamacı3
 • Endometrial kalsifikasyon ve liesegang halkaları
       A. Neşe Topal, Feza Kırımca, Kutsal Yörükoğlu
 • Endometrial biyopsi materyallerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
       E. Burçin Tuna, Kutsal Yörükoğlu
 • Tükrük bezinin bazal hücreli adenomları
       Önder Bozdoğan1, Pınar Atasoy1, Nazan Bozdoğan2
 • Prostatik adenokarsinomaların nükleer morfometrik özellikleri *
       Ayhan Özcan1,Handan Kaya2,Bülent Celasun1,Sevgi Küllü1
 • Uterusun adenomatoid tümörü: Olgu sunumu*
       Füruzan Kacar1, Nil Çulhacı2, Elif Selek2
 • 352 fetal otopsideki SSS malformasyonları ve fetal otopsilerde beyin fiksasyonu için bir yöntem önerisi*
       Fügen Vardar Aker1, Neşe Karadağ 2, Hülya Kayselioğlu3
 • Endometriyal polip içerisinde gelişen bir seröz karsinom olgusu
       Tulû Kebat, Çiğdem Irkkan, Füsun Ardıç, Işın Pak
 • Kostanın fibro-osseöz reperatif lezyonu
       Semin Ayhan1, Gülçin Başdemir2 , Ayşenur Memiş3, Ali Telli4
 • Noduler hidroadenomada musin pozitifliği
       Önder Bozdoğan1, Pınar Fırat2, Aytaç Gököz3
 • Overin berrak hücreli karsinoması: Bir olgu sunumu *
       Çiğdem Tokyol1, Sema Zergeroğlu1, Ayşe Sertçelik2 , Oya Gökmen3
 • Siringokistadenoma papilliferum: Olgu sunumu
       Kısmet Bildirici
 • Syringocystadenoma papilliferum: 4 olgu sunumu*
       Özge Han, Burcu Albayrak, Banu Doğan Gün, Selda Seçkin, Levent Albayrak
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Seropozitif kronik hepatit C olgularında karaciğer dokusunda HCV antijeni
  ekspresyonu *

       Neşe Çallı Demirkan1, Funda Yılmaz2, Gül Yüce3, Ayşın Zeytinoğlu3, Arzu Sayıner3, Tijen Özacar3, Selda Erensoy3, Altınay Bilgiç3
 • Pilomatriksoma (Gelişim evreleri - prolifere ve malign pilomatriksoma: 292 olgu)
       Taner Akalın, Ali Veral, Murat Sezak, Gülşen Kandiloğlu
 • Testis tümörlerinde kalsifikasyon sıklığı, tipleri ve mikrolityazisin önemi
       Fazilet Kayaselçuk1, Ayşe Polat2, İlhan Tuncer1 , Sezgin Güvel3
 • Papillary carcinoma arising from ectopic thyroid gland in the wall of a thyroglossal cyst: report of a case and literature
       Çetin Boran1, Sevgi Bakariş1, Yonca Kamber1, Celal Bilginer2
 • Akciğer kanserlerinde tümör dokusunda kan grubu antijen ekspresyonunun prognostik değeri
       A. Füsun Ülger1, Tülay Keklik2, Özlem Özdemir Kumbasar1, Selim Erekul2, Doğanay Alper1
 • Sıfır saat böbrek biopsilerinde glomerüler alan hesaplanmasında iki yöntemin korelasyonu
       Sait Şen1, Bülent Celasun2
 • Servikal neoplazilerde insan papilloma virüsünün (HPV) in situhibridizasyon yöntemi ile araştırılması
       Ali Ahmed Muhamad1, Handan Kaya1, Gülsün Ekicioğlu2, Sevgi Küllü1
 • Servikovajinal smearlerde sınırlılık/yetersizlik oranları ve nedenleri (2832 olgu)
       Tuba Karabacak, Özlem Aydın, Duygu Düşmez, Ayşe Polat, Leyla Cinel, Reyhan Eğilmez
 • Endometrial hiperplazi ve karsinomlarda histopatolojik özelliklerin gözden geçirilmesi
       Sema Bircan1, Sibel Öztürk1, Nural Erdoğan1, Arzu Ensari1, İlkkan Dünder2, Fırat Ortaç2
 • Yüksek grade’li osteosarkomlarda neoadjuvan kemoterapiye verilen histolojik yanıtın hasta ve tümör özellikleri ile ilişkisi
       Sema Polat1, Emine Sadal Benzer1, Çiğdem Irkkan1, Işın Pak1, Safa Eke2
 • Bir infantil polikistik hastalık olgusu
       Betül Çelik1, Gülen Akyol2
 • Primer Meme Lenfoması: Bir Olgu Sunumu
       Güliz Özkök, Enver Vardar, Mehtap Çetinel, Hakan Postacı
 • Juvenil hyalin fibromatosis: Olgu sunumu
       H. İlyas Özardalı1, Z. Füsun Baba2, Metin Akar3
 • Ossifying fibromiksoid tümör: Olgu sunumu
       Nil Çulhacı1, Aydanur Kargı2, Özgül Sağol2
 • Amputasyon güdüğünde gelişmiş akantolitik akantoma
       Banu Lebe , H. Uğur Pabuççuoğlu
 • Timik tümör sınıflaması
       Betül Çelik1, Leyla Memiş2
 • Nefronun Dejeneratif Değişiklikleri Hakkında
       Necati Eranıl
 • Başlarken
       
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Yitirdiklerimiz
       
 • Viral Karsinogenezis
       Altan Günalp
 • Sitolojide Yeni Görüşler
       Ziya Atay
 • Paragangliomalar
       Aydın Akaya
 • Kanserli Aile Sendromu
       Sevim Balcı, Burhan Say
 • Uterusun Mezodermal Miskst Tümörleri
       Orhan M. Bulay, Hikmet Yavuz
 • 5-Fluorouracil’in Albino Fare Derisine Etkisi
       Perihan Çambel, K. Kemal Karabiber
 • Parovarian Kistler
       Sakıp Pekin
 • İki Hipokalemik Periyodik Paralizi Olayı
       Dinçer Öğün, Kemal Bilgin, İsmet Çağlar
 • Alışkanlık Yapan İlaçların Organizmada Yaptığı Patolojik Değişiklikler
       Cahit Özen
 • Akciğer Parankiminde Lokalize Amiloid Tümörleri
       Yüksel Kıroğlu, Önol Bilkay
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Yitirdiğimiz
       
 • İmmünite Nedir?
       Orhan M. Bulay
 • İmmün Mekanizmada Lenfositlerin Rolü
       A. İzzet Berkel
 • Lenf Düğümü ve Timus’da Hücreler Arası Sitoplazmatik İlişki
       İlhan Kerse, Refik Soylu
 • Timusun Herediter İmmün Yetmezlik Sendromlarındaki Yeri ve Lenfoid Dokunun Histopatolojik Özellikleri
       Keriman Tınaztepe
 • İmmün Reaksiyonlarda Otofarmakolojik Mediyarörlerin Yeri
       Z. S. Ercan, R. K. Türkcr
 • Geç Aşırı Duyarlık Reaksiyonu (Gadr)
       Süleyman Yakacıklı
 • Homograft Reaksiyonu
       Muharrem Köksal
 • Tiroid Bezinin Otoimmün Hastalıkları
       Selahattin Koloğlu
 • Komple Freund Adjuvanı ile Swiss Albino Sıçanlarda Oluşturulan Patolojik Değişiklikler
       İlhan Tuncer, Muharrem Köksal
 • Tümör Spesifik Antijenler
       Asuman Ü. Müftüoğlu
 • Tümör İmmünolojisi
       Ekrem Gülmezoğlu
 • İkinci Yıla Başlarken
       
 • Genel Anestezi Komplikasyonlarında Patolojik Bulgular
       Cahit Özen, Mehmet Aykaç
 • Mast Hücrelerinin Degranülasyonu ile Serum Çinko Seviyeleri Arasında İlişki ve Yeni Bir Tepkisel Beslenme (feed - back) Mekanizması
       Naci M. Bor, Ahmet Noyan, Gülsen Öner, Ayten Arcasoy, Ayhan Çavdar, Naci M. Bor, Ahmet Noyan, Gülsen Öner, Ayten Arcasoy, Ayhan Çavdar, Naci M. Bor, Ahmet Noyan, Gülsen Öner, Ayten Arcasoy, Ayhan Çavdar, Sema özer
 • Kanser Kemoterapisinde Prensipler
       Dinçer Fırat
 • Albino Farelerde Spontan Transplantable Meme Karsinomları
       Perihan Çambel, Fahrettin Koparal
 • Meme, Larinks ve Kolon Kanserlerinde Stromal ve Rejional Lenfoid Doku Reaksiyonları
       Muharrem Köksal, İlhan Tuncer
 • 447 Meme Kanserinin Histolojik Tipinin ve Farklılaşma Derecesinin Japon ve Amerikan Kadınları İle Karşılaştırılması
       Aydın Akaya, Rıfkı Finci
 • Gastrointestinal Kanalın Karsinoid Tümörleri
       Cemil Ekinci, Kadri Bacacı
 • Osteosarkomiarda Terminoloji
       Turan Kutkam
 • Pelvik Peritoneal Oksüryazis
       Emek Özen, Ünser Arıkan, Oya Önol, Süheyla Bölükbaşı
 • Bir Lipoid Pnömonisi Olgusu
       Perihan Çambel
 • Akciğer Primer Fibrosarkoması
       Dinçer Öğün, Yüksel Alvur
 • Hiperparatiroidizmde Paratiroid Lezyonları
       Aytaç Gököz, İlhan Tuncer
 • Behçet Hastalığında Oftalmik Lezyonları
       Muharrem Köksal, Sababat Abadan
 • Fransa’da Patoloji
       Muharrem Köksal
 • Özetler, Haberler ve Olaylar
       
 • Haberler
       
 • Deneysel Subaraknoidal Kanamalarda Antifibrinolitik Maddelerin Leptomeninkslere Etkisi
       Ünser Arıkan, Behsan Önol, Aykut Erbengi
 • Deneysel Hemorajik Şokta Köpek Karaciğer İnce Yapısı
       Yavuz Özoran, Afet Görgen, İlhan Kerse, Naci Bor
 • Bowman Kapsül Boşluğunda Proksimal Tüp Epitelİ
       Nuray Sökmen, A. Turan Kutkam
 • Erzurum Bölgesinde Hodgkln Hastalığı
       M. Şerafettin Canda
 • Burkitt Lenfoma
       Behçet Tınaztepe, Safiye Göğüş, Keriman Tınaztepe
 • Boyun Lokalizasyonlu Dev Lenf Düğümü
       Ömer Uluoğlu, Hamdi Yılmaz, Ertan Tatlıcıoğlu, Dikmen Arıbal
 • Safra Sistemi Şirurjisinde Fasciola Hepatica'nın Yeri
       İsmail Kayabalı, Kadri Babacı, Sevinç Uysal, Haldun Mardan
 • Akciğer ve Beyin Metastazları Gösteren Karaciğerin Bir Echinococus Alveolaris Vak'ası
       Kadri Bacacı
 • Bir Vak'a Nedeniyle Bronşial Lipomların Gözden Geçirilmesi
       M. Şerafettin Canda
 • Pnömatözis İntestinalis Kistoides
       Rıfkı Finci, İbrahim Öztek
 • Meme Akıntısı ve Bunun Meme Hastalıklarının Tanımlanmasındaki Önemi
       M. Ali Avunduk, Rıfkı Finci
 • Yukarı Sindirim ve Solunum Yolu Adenoid Kistik Karsinomları (Cylindroma)
       Türkân Küçükali
 • Bir Vak'a Nedeniyle Desmoid Tümörün Gözden Geçirilmesi
       M. Şerafettin Canda
 • Özetler
       
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Primer Akciğer Kanserlerinin Histolojik Sınıflandırılması
       Gülşen Çoruh, Özden Günel
 • Akciğerin Karsino - Sarkomu
       Uğur Hacıhanefioğlu, Cansen Sonat
 • Gaucher Hastalığı
       Kadri Bacacı, Hamdi Yılmaz
 • Çocukluk Çağında Hodgkin Lenfoması
       Nilüfer Tel, Behçet Tınaztepe, Keriman Tınaztepe
 • Tiroid Bezi Karsinomları
       Tahir Ercan Patıroğlu
 • Lisosomal Enzimlerin Romatoid Artirit Patogenezindeki Rolü
       E. Kaya Alpar, İlhan Tuncer
 • Konjenital Polikistik Böbrek
       Hikmet Üğütmen, Tülay Canda, M. Şerafettin Canda
 • Pankreasın Kistik Fibrozu
       Nurdan Kural, Behçet Tınaztepe, Keriman Tınaztepe
 • Benign Karaciğer Teratomu
       Gülten Yeğin, Afet Arkan, Kadri Bacacı, Fehmi Aksoy
 • Umbilikal Endometriosis
       Gülseren Erel, İlhan Tuncer
 • Endometrial ve Endoservikal Diffüz Metastaz Gösteren Kolon Kökenli Müsinöz Adenokarsinom Vakası
       Cemil Ekinci
 • Schwannomalar
       Fehmi Aksoy, Özden Tulunay, Hamdi Yılmaz
 • Erzurum Bölgesinde Gastrointestinal Sistem Kanserleri
       Tülay Canda, M. Şerafettin Canda
 • Çeşitli Oral Lezyonlardaki Klinik, Sitolojik ve Histolojik Bulguların Karşılaştırılması
       Özden Günel, Taha Ünal, Bülent Zeytinoğlu, Orhan Cura
 • Özetler
       
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Mukopolisakkaridozis I H (Hurler Sendromu)
       Ülken Örs, Memnune Yüksel
 • Post-Fötal Osteogenesise Kırmızı Kemik İliğinin Katkısının Otoradyografik Olarak İncelenmesi
       E. Kaya Alpar
 • Derinin Malign Melanomaları
       Cemil Ekinci, Fehmi Aksoy
 • Karşı Böbrekte Multikistik Displazi Gösteren Unilateral Oligomeganefroni
       M. Çağlar, E. Tunçbilek, H. Koçak , Z. Süllü, H. Mocan
 • Çocukluk Çağı Malign Lenfomalarına Eşlik Eden Glomerulopati
       Keriman Tınaztepe, Nesrin Doğruel, Behçet Tınaztepe
 • Hodgkin-Dışı Lenfomalar Hakkında Yeni Görüşler
       Muharrem Köksal
 • Küçük Tükrük Bezinde Bir Malign Onkositoma Olgusu
       Özden Günel, Gülsen Çoruh, Taha Ünal
 • Maserasyon ile Mikrodiseksiyon Tekniği ve Bunun Önemi
       İbrahim Öztek, Aydın Akkaya
 • İslâm'da ve Osmanlılarda Otopsi Sorunu Üzerine Bir Etüd
       Üveis Maskar
 • Özetler
       
 • Toplantılar
       
 • Kronik Hepatitler Hakkında Birkaç Söz
       Muharrem Köksal
 • Karaciğerin Histolojisi
       Fehmi Aksoy
 • Kronik Aktif Hepatitte Etiyo-Patogenez
       Kaya Kılıçturgay
 • Kronik Aktif Hepatitte Elektron Mikroskopi
       Kaya Kılıçturgay
 • Kronik Hepatitlerin Kliniği
       Atillâ Ertan
 • Aktif Kronik Hepatitte Kan Kimyası
       Kaya Kılıçturgay
 • Kronik Hepatitlerin İmmünopatolojisi
       Yücel Güngen
 • Kronik Persistan Hepatit Patolojisi
       Fehmi Aksoy
 • Kronik Aktif Hepatit ve Subgruplarının Patolojisi
       Yıldız Erhan
 • Kronik Hepatitte Prognoz ve Tedavi
       Atillâ Ertan
 • Kronik Hepatitler Paneli (Tartışma)
       Muharrem Köksal, Zafer Paykoç
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Çocukluk Çağında Nöroblastoma (Histopatolojik Sınıflandırma, Klinik Devre ve Prognoz İlişkileri)
       Safiye Göğüş, Keriman Tınaztepe
 • Kliniko-Patolojik ve Biyolojik Özellikler Gösteren İki Pinealom Olgusu
       Nafi Oruç, Nükhet Tüzüner, Figen Güngör, Talia Bali Aykan
 • Tendon ve Aponevrozların Şeffaf Hücreli Sarkomu (Vaka Takdimi ve Literatüre Bakış)
       Ömer Uluoğlu, Hamdi Yılmaz, Süleyman Demir, Ahmet Yanat
 • Tek Nodul Görünümünde Bronşiyolo-Alveoler Karsinom (4 Vaka Üzerinde Histopatolojik İnceleme)
       Uğur Hacıhanefioğlu, Cansen Sonat (Çakalır), Aytolon Bozbora
 • Rinoserebral Mukormikozis
       Nazmi Hoşal, Sefa Kaya, Aras Şenvar, Aytaç Gököz
 • Kavernöz Lenfanjiom
       Yücel Arıtaş, Bedri Kandemir
 • Ventrikulo-Atrial Şant'a Eşlik Eden Membrano-Proliferatif Glomerulo-nefritis
       Keriman Tınaztepe, Ümit Saatçi, Nesrin Göksu, Safiye Göğüş
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Ovulasyon Fazında Endometrium un Ultrastrüktürü
       Türkân Küçükali
 • Deneysel Glomerülonefritis
       Melda Çağlar
 • Bazal Hücreli Kanserde Histopatoloji
       Muharrem Köksal
 • Neonatal Sistemik Kandidiyazis ve Hiperalimentasyon
       Nesrin Doğruel, Behçet Tınaztepe, Zeynep Süllü, Keriman Tınaztepe
 • Mezotelyoma
       Hamdi Yılmaz, Cemil Ekinci, Kadri Bacacı
 • Hamartomatöz Periferik Akciğer Karsinomu
       Uğur Hacıhanefioğlu
 • Histiositoz Grubu Hastalıklar
       Selim Atakan, Behçet Tınaztepe
 • Bir Endomyometrial Ossifikasyon Vakası
       Hatice Öz , Emek Özen, İlhan Tuncer
 • Memenin Malign Pleomorfik Fibröz Histiositoması (Fibroksantosarkoma)
       Ömer Uluoğlu, Hamdi Yılmaz, Ragıp Çam, Ercüment Gürel
 • Primer Perikard Tümörü
       Melda Çağlar, Muhsin Saraçlar, Selma Bayrı, Güler Süloğlu
 • Testosteronun Deneysel Osteoartiritte Kıkırdak İyileşmesine Olan Etkisi
       E. Kaya Alpar, Turan Kutkam, Mümtaz Alpaslan
 • Baş Boyun Bölgesi Hidatik Kistlerinin Klinik, Patolojik İncelenmesi
       Sefa Kaya, Aras Şenvar, Emek Özen
 • Gastro - İntestinal Kanalın Karsinoid Tümörleri
       Tülay Canda
 • İnfantlarda Gelişme Bozuklukları ve Nöroblastoma İn Situ
       N. Göksu (Doğruel), N. Kural, M. Çağlar
 • İmmünofloresans Tekniği
       Y. Yücel Güngen
 • Formaldehid'in İnsan Organizmasındaki Zararlı Etkileri
       Gülseren Erel
 • Özetler
       
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Alfa - Zincir Hastalığı 11 Vakanın Kliniko - Patolojik İncelenmesi, Per Oral İnce Barsak Biyopsisinin Tanıdaki Yeri
       Bedri Uzunalimoğlu, Özden Uzunâlimoğlu, Figen Batman, Hasan Telatar, Şükran Karacadağ, Namık Çevik, Münevver Büyükpamukçu
 • “Alfa - Zincir Hastalığı” Elektron Mikroskobik Gözlemler (İnce barsak lamina propriyasında mononükleer hücrelerin yapısal nitelikleri.)
       Bedri Uzunâlimoğlu, Figen Batman, Yavuz Özoran, Özden Uzunâlimoğlu, İlhan Kerse
 • Krabbe Hastalığı (Globoid Lökodistrofi)
       Behçet Tınaztepe, Keriman Tınaztepe, Emire Özdirim, Gülsev Kale
 • Bir İkiz Doğum Vakasında İkizlerden Yalnız Birinde Yaygın Metastazlı Retinoblastoma
       Kemal Bayrı
 • Epithelioma Cuniculatum
       Özdemir Bingül, Sevinç Akkaya, Tülin Akan
 • Otonom Karaciğer Tüberkülozunun (Klinik Olarak İlkel Soliter) Gastro – İntestinal Şirürji Yönünden Yeri
       İ. Kayabali, R. Çam, E. Kuterdem, F. Aksoy, C. Keleş, S. Demir, N. Ökesli
 • Özetler
       
 • Malign Lenfomalarda Kemik İliği lezyonları (7 vak'anın incelenmesi. Lezyonların mukayesesi)
       Muharrem Köksal
 • Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Gösteren Bir Olgu
       Safiye Göğüş, Melda Çağlar, Esat Yılgör, Müşerref Erkan
 • Çocukluk Çağında Xanthogranulomatous Piyelonefritler ve Geçiş Şekilleri (20 Vak'ada klinik patolojik inceleme)
       Keriman Tınaztepe, Behçet Tınaztepe, Olcay Oran, Zeynep Süllü
 • Bir Over Ekstra—Uterin Gebeliği Vak'ası
       Ziya Durmuş, Kemal Bayrı, Cevat Aksoy
 • Spermatositik Seminom (Yapısal nitelikleri)
       Sezer Kendi, Bedri Uzunâlimoğlu, Çelik Taşar
 • Megakolon
       Keriman Tınaztepe
 • Kontrasepsiyon İçin İntrauterin Araç Kullananlarda Sitolojik ve Histolojik Araştırma
       Kemal Bayrı
 • Haberler ve Olaylar
       
 • Haberler ve Olaylar
       
 • İn Utero Metilkolantren Uygulanan Farelerde Oluşan Akciğer Adenomları Üzerinde Neonatal Timektominin Etkisi
       Attila Taçoy
 • Memenin İnvaziv Duktal Karsinoması İle Medüller Karsinomasının Elektron Mikroskopik Yönden Karşılaştırılması
       Altan İplikçi, İsmail Petorak
 • İsviçre Albino Farede (OG - ASA) Ascites Kanseri Simüle Eden Hidrometre
       Perihan Çambel, Nail Odabaşıoğlu, Ataman Güre, Hasan Güneş
 • Yenidoğanlarda Akciğerin Sarı Hiyalen Membran Hastalığı
       Nesrin Göksu, Melda Çağlar
 • Pnömatosis Sistoides İntestinalis Demonstratif bir vaka nedeniyle
       Tahir E. Patıroğlu, Emin Hisarcıklıoğlu, Bedri Kandemir
 • Ekstrofia Vezikalis Bir Otopsi Olgusunun Bildirilmesi
       Süleyman Demir , Orhan M. Bulay, Oya Yücel
 • İdiopatik Trombositopenik Purpura ve Gebelik İlişkisi
       Tekin Durukan, Yücel Güngen, Ünser Arıkan
 • Meme Fibroadenomunun Elektron Mikroskopisi
       Altan İplikçi, İsmail Petorak
 • Testiste Kombine Germ Hücresi Tümörü Bir Olgunun Bildirilmesi
       Süleyman Demir, Ömer Uluoğlu, Rahmi Gerçel, Mut Şafak
 • Rhinosporidiosis İki vaka nedeniyle
       Tahir E. Patıroğlu, Kuten Kurktan, Tuncer Beyoğlu
 • Memenin Tubuler Karsinomları
       Emel Şakar, Altan İplikçi
 • Kolerektal Malakoplaki Etyoloji, Morfogenez ve Patogeneze İlişkin Histokimyasal ve Elekronmikroskopik Bir Çalışma
       Bedri Uzunalimoğlu, Deniz Balta, Nebil Büyükpamukçu, Akgün Hiçsönmez, Behçet Tınaztepe, İlhan Kerse
 • Böbrek Tümörlerinde Etyo - Patogenez
       Orhan M. Bulay
 • Memenin Fibröz Displazisinde Elektronmikroskopik Özellikler
       Altan İplikçi, İsmail Petorak
 • Midede Lokalize İki Leiomyoblastoma Olgusu
       Rıfkı Finci, Yüksel Alvur, Dinger Öğün
 • Leiomyoblastom Bir olgu bildirisi
       Gülçin Erseven, Kaya Çilingiroğlu, Melih Tahsinoğlu, Canan Alatlı
 • Tifonun Cerrahi Komplikasyonları ve Tedavisi
       İskender Sayek, Atilla Engin, Şevket Ruacan
 • Doku Tesbiti ve Tesbit Çözeltileri
       Yüksel Alvur, Rıfkı Finci
 • Patolojide Eğitim
       Muharrem Köksal
 • Gözün Malign Medulloepitelioma'ları (Corpus ciliaris kökenli, embriyonal ve adült tipte iki olgunun histopatolojik incelenmesi)
       Uğur Hacıhanefioğlu, Rıdvan İlhan
 • Sakrokoksigeal ve Gluteal Bölge Germ Hücreli Tümörleri
       Orhan M. Bulay, Süleyman Demir, İlkan Ertuğ
 • Çocuklarda Karaciğerin Primer Malign Tümörleri
       Fehmi Aksoy, Orhan M. Bulay
 • Paragangliomalar
       Özden Tulunay, Selim Erekul,Oya Yücel
 • Aberan Meme Dokusunun Histopatolojik Özellikleri
       Rıdvan İlhan, Altan İplikçi
 • Överin Krukenberg Tümörleri
       A. Settar Öztürk, Altan İplikçi
 • Amiloid İçeren Odontogen Kist
       A. Sedat Çöloğlu, Handan Aksuna
 • Psödosarkomatöz Stromal Değişiklikler Gösteren Bir Nazal Polip Vakası
       Oya Yücel, Orhan M. Bulay, Esen Beder, Halit Uzun
 • Pulmoner Blastoma
       Dinçer Öğün, İbrahim Öztek, Yüksel Alvur, Rıfkı Finci, Erdoğan Artun, Yunus Müniroğlu
 • Kolanjiodisplazik Psödosiroz
       Yüksel Alvur, Rıfkı Finci, Dinçer Öğün, Şevki Keyvan
 • Alzheimer Hastalığı (Alzheimer Tip Demans)
       Behsan ÖNOL
 • Mide Endoskopik Biopsilerinde Çeşitli Lezyonlarda İntestinal Metaplazi Oranı ve Alt Grupları
       Lale Kutluay, Fehmi Aksoy
 • Human Papillomavirus Enfeksiyonunun Servikal İntraepitelyal Neoplaziler ve Serviks Kanseri ile İlişkisinin İmmünohistokimyasal Yöntemle Araştırılması
       Arzu Sungur, Ayşe Ayhan, Şevket Ruacan, Ali Ayhan
 • Ektopik Gebelik Tanısında Endometrial Morfolojik Bulguların Değeri
       Ayşe Ayhan, Filiz Özyılmaz, Emek Özen
 • Tüberküloz Plevral Effüzyon: Mezotel Hücresi, Lenfosit, PNL Oranı ve Etyolojik Anlamı
       Tülay Tecimer, Ömür Ataoğlu, Oğuz Köktürk, Kenan Köse, Haluk Türktaş
 • Meme Karsinomlarında Histolojik Grade ve Elastozis İlişkisi
       Işın Pak, Fatma Buruk, Yeşim Sağlıcan
 • Odontodisplazi (Diş ve Dişeti Bulguları)
       Meral Günhan, Hamit Bostancı, Ömer Günhan
 • Bowenoid Papulosis - Human Papillomavirus Enfeksiyonu, Vulva-Vajen-Serviks Tutulumu Olan Bir Vaka
       Beyhan Demirhan, Aytaç Gököz, Ali Ayhan
 • Kalp Rabdomiyoması
       Sedef Tunaoğlu, Kıvılcım Gücüyener, Rana Olguntürk, Ayşe Dursun, Aydın Akkaya
 • Adrenal Gland Kisti, Bir Vaka Takdimi
       Lale Kutluay, Kemal Bakır, Tülay Başak
 • Göz Kapağı Yerleşimli Onchocerciasis, Bir Vaka Nedeniyle
       Lale Kutluay, Kemal Bakır, Tülay Başak, Fehmi Aksoy
 • Memenin Sekretuar Karsinomu; Nadir Bir Histopatolojik Varyant
       Işın Pak, Fügen Vardar, Ersin Özdemir
 • DNA Parmak İzi (DNA Fingerprint)
       Oğuz Polat, Murat Demiriz, Ömer Günhan, Rıfkı Finci
 • VIII. Ulusal Patoloji Kongresine Sunulan Çalışmaların Sayısal Analizi
       Kürşat Yıldız, Önder Peker
 • Haberler
       
 • Ahil ve Goca Yaşlıların Aşağı Etrafların Varikoz Venaların Mikrosirkulator Yollarının Histopatologiyası
       Z.H. Memmedbeyova, T.A. Hacıyeva
 • Eksperimental İmmunopatoloji Zamanı Dalağın Elektron-Mikroskopik Tetgigi ve Nattalanin Te'siri
       LH. Mamedbeyova, L.D. Hüseinova
 • B Tipi Kronik Lenfositik Lösemide Myelofibrozis
       Rauf Haznedar, Kadri Yamaç, Tülay Tecimer, Ömür Ataoğlu
 • Kobayda Unilateral Spermatik Arter Bağlanmasının Testislere Olan Etkisi
       Ali Memiş, Mesut Çetinkaya, Leyla Memiş, Ercüment Ulusoy, Bülent Öztürk
 • Endometrial Karsinomlarda Prognoz Göstergesi Olarak Myometrial ve Stromal İnvazyonun Önemi
       Hürriyet Turgut, Ümit Bayol
 • Servikal İntraepitelyal Neoplazi ve Serviks Karsinomlarında Stromal Metakromazi
       Ayşegül Akçayöz, Selda Seçkin, Kürşat Yıldız
 • Endometrial Hiperplazilerde Histopatolojik Tanı Kriterleri
       Gamze Mocan, Beyhan Demirhan, Türkan Küçükali, Gökhan Gedikoğlu
 • Meme Kanserli Hastalarda Görülen Diğer Organ Neoplazmları
       Ersin Özdemir, Kubilay Özgen, Abdullah Demir, Mehmet Altınok, Hale Çelikler, Hakan Kozinoğlu
 • Meningokoksemiyi Takiben Geç Kemik Lezyonları
       Erol Erduran, Hilal Mocan, Yusuf Gedik, Ayşenur Ökten, Yakup Aslan
 • Sürrenalektomi Radikal Nefrektominin Vazgeçilmez Bir Parçası mıdır?
       Ahmet Şahin, Gökhan Gedikoğlu, Işık Özgü, Haluk Özen
 • Giberellik Asit ve Benzpiren'in Fareler Üzerine Etkileri
       Hüseyin Üstün, Tülay Tecimer, Murat Özmen, Nihat Bozcuk, Fatih Topçuoğlu
 • Bir Tanı Yöntemi Olarak 'Frozen Section' 1316 Olgunun Değerlendirilmesi
       Bülent Celasun, Aziz Aksu, Mükerrem Safalı, Güzin Evren, Ömer Günhan, Rıtkı Finci
 • Palpe Edilebilen Meme Lezyonlarının Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
       Canan Ersöz, Özgür Yağmur, Orhan Demircan, Ediz F. Coşar, Emin U, Erkoçak, Seyhan Varinli
 • Memesinde Solid Kitle Olan Hastaların Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Rolü
       Ersin Özdemir, Abdullah Demir, Dilek Bülbül, Pınar Arıkan, Mehmet Altınok, Kubilay Özgen
 • Memenin Metaplastik Karsinomu Olgu Sunumu
       Işın Pak, Yeşim Sağlıcan, Nilgün Kapucuoğlu, Yıldız Albayrak
 • Pnömositoma
       Güzin Bostancı, Selim Erekul, Zişan Özgüler
 • Genital Schistosomiasis Akılda Tutulması Gereken Granülomatöz Bir Lezyon
       Kürşat Yıldız, Haluk Pulat, Aydın Sav
 • İntrapulmoner Lokalize Soliter Bening Fibroz Mezotelyoma
       İbrahim Öztek, Atilla Kanca, Hüseyin Baloğlu, Şükrü Özdamar, Tamer Okay, Ilgaz Doğusay
 • Testis ve Epididime Metastaz Yapmış Amiloid Stromalı Sporadik Medüller Karsinom Olgusu
       Ergun Uçmaklı, Mustafa Yaylacı, Hüseyin Baloğlu, Şükrü Yıldırım, Yaşar Küçükardalı, İbrahim Öztek, Necdet Üskent
 • Meme'nin Myoepitelyal Karsinoması
       İbrahim Öztek, Şükrü Özdamar, Yener Aytekin, Şükrü Yıldırım, Ergun Uçmaklı
 • Normokalsemik Bir Çocukluk Çağı Osteitis Fibroza Sistika Vakası
       Kayhan Başak, Fehmi Aksoy, Ayşegül Karamürsel, Uğur Koçer
 • Human Papillomavirus Enfeksiyonu ve Serviks Neoplazileri
       Fehmi Aksoy, Selda Seçkin
 • Flow Cytometry / Akım Sitometrisinin Patolojideki Yeri
       Mükerrem Safalı, Gökhan Gedikoğlu, Bülent Celasun, Rıfkı Finci
 • İlan
       
 • 1970-1991 Yılları Arasındaki Türk Patoloji Yayınlarının Dökümü
       Canan Ersöz, Suzan Zorludemir, Seyhan Varinli
 • Papiller Tiroid Karsinomlarında Histolojik Özellikler ve Varyantlar: 67 Olguluk Bir İnceleme
       Serpil Dizbay Sak, Esra Erden, Özden Tulunay
 • Meme Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
       Pınar Arıkan, Işın Pak, Abdullah Demir, Kubilay Özgen, Suat Kutun
 • Kolon Endoskopik Biyopsilerinde Müsifajların Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi
       Nurdan Tunalı, Canan Ersöz, Gülfiliz Gönlüşen, Melek Ergin
 • Nüks Yüzeyel Mesane Karsinomlarında İntravezikal BCG Uygulaması
       Esra Erden, Ayşe Sertçelik, Zişan Özgüler, Serpil Dizbay Sak, Maksut Demir
 • Hodgkin Dışı Lenfomalar
       Tülay Tecimer, Leyla Memiş, Ömer Uluoğlu
 • Non-Hodgkin Lenfomalarda Morfolojik Sınıflama ve İmmünohistokimyasal Çalışma
       Selçuk Bilgi, Filiz Özyılmaz, Kemal Kutlu
 • Köpeklerde Deneysel Myokard Reperfüzyonunun Morfolojik Bulguları
       N. Engin Aydın, Hikmet Koçak, Fatma Şimşekli, Mustafa Cerrahoğlu, Murat Demiriz
 • Türkiye'de Akciğer Kanseri Üzerine Bir Araştırma
       İbrahim Öztek, Necdet Üskent, Hüseyin Baloğlu, Bülent Savran
 • Kolorektal Karsinomlarda Transizyonel Mukoza Varlığı ve Prognostik Histopatolojik Kriterler Arasındaki İlişki
       Esra Erden, Serpil Dizbay Sak, Özden Tulunay
 • Meme Lezyonlarının İntraoperatuvar Tanısında İmprint Sitolojinin Yeri
       Pınar Arıkan, Gülgün Koçak, Hale Çelikler, Işın Pak, Ersin Özdemir
 • Lenfomalı Bir Olguda Renal Tutuluma Bağlı Böbrek Yetmezliği
       Ayşegül Akçayöz, Semlin Karademir, Ayşe Öner, Hasan Çetin
 • Endobronşial Kondrom
       Melahat Kurutepe, Hakan Solak, Bülent Arman, İbrahim Öztek, Canan Şenol
 • Uterusta Lipoma
       Canan Ersöz, Gülfiliz Gönlüşen, Cafer Özden, Yılmaz Atay
 • Umbilikal Kord Hemanjiyomu
       Ayşe Dursun, Gülen Akyol, Aylar Poyraz, Naci Edalı
 • Epidermolysis Bullosa
       Mehtap Yazıcıoğlu, Ercan Kırımı, Suat Gürkan, Filiz Özyılmaz, Kemal Kutlu
 • Timomalar
       Mustafa Yüksel, İbrahim Öztek, Bülent Arman, Mehdi Sili, Semih Halezaroğlu, Muharrem Çelik
 • Serebral Venöz Angioma
       Tülay Evrenkaya, Kayhan Başak, Erhan Coşan
 • Malign Brenner Tümörü
       Ayşe Sertçelik, Salim Güngör, Zişan Özgüler, İlkser Akpolat
 • Granülomatöz İnflamasyon ve Etyopatogenezi
       Leyla Eren, Ayşe Dursun
 • Malt Orijinli B-Cell Lenfomalar
       Sülen Sarıoğlu
 • Dekalsifiye Edilmemiş Kemik, Diş, Metalik ve Seramik İmplantları Çevre Yumuşak Dokularla BirIikte İnceleme Yöntemi
       Gülseren Engin, Karl Donath
 • Serviks Kanserinde Etiyoloji
       Arzu Sungur
 • Serviks Karsinomlarında Tanı Yöntemleri
       Işınsu Kuzu
 • Servikal İntraepitelyal Neoplazi ve Mikroinvaziv Karsinoma
       Selda Seçkin
 • Serviks Karsinomlarında Prognostik Faktörler
       Ayşe Dursun
 • İnvaziv Serviks Kanserlerinin Morfolojik Özellikleri
       H. Dilek Bülbül
 • Tiroidin Şeffaf Hücreli Karsinomları
       Serpil Dizbay Sak, Esra Erden, Özden Tulunay
 • Enkondroma-Santral Kondrosarkoma Ayırıcı Tanısı-I
       Mustafa Tunç, Nural Erdoğan
 • Osteokondroma-Periferik Kondrosarkoma Ayırıcı Tanısı-ll
       Mustafa Tunç, Nural Erdoğan
 • Fibroadenom ve Fibrokistik Hastalık Arasındaki Sitomorfolojik Farklar
       Pınar Arıkan, Işın Pak
 • Patoloji Uygulamalarında El Yaralanmaları ve Edinsel Meslek Hastalıkları Yönünden Önemi
       Canan Ersöz, Gülfiliz Gönlüşen, İlhan Tuncer
 • Preoperatif Kemoterapi Uygulanan Meme Karsinomlu Hastaların Biyopsi ve Mastektomi Materyallerindeki AgNOR Sayılarının Karşılaştırılması
       Dilek Bülbül, Kemal Bakır, Servet Çamlıbel
 • İnfertil Hastalarda Endoservikal Müsinin Histokimyasal Olarak İncelenmesi
       Selda Seçkin, Fadıl Kara, Fehmi Aksoy, Zeynep Şenel
 • Sitomegalovirus Enfeksiyonu
       Ayşegül Akçayöz, Semlin Karademir
 • İnvaziv Meme Karsinomlarında Tümör Anjiogenezisi ve Lenf Düğümü Metastazları Arasındaki İlişki
       Kemal Bakır, Gülgün S. Koçak, Işın Pak
 • Meme Kanserlerinde Histopatolojik Kriterler ile Lenf Ganglionu Metastazı Arasındaki İlişki
       Selim Erekul, Esra Erden, Işınsu Kuzu, Arzu Ensari, Serpil Dizbay Sak
 • Sekretuar Menengioma
       Tülay Evrenkaya, Nur Yücel
 • Testiküler Feminizasyon ve Sertoli Hücreli Adenoma
       Tülay Evrenkaya, Nur Yücel
 • Serviksin Benign Glandüler Lezyonları
       Kutsal Yörükoğlu, Erdener Özer, Meral Koyuncuoğlu, Emek Özden
 • Primer Tuba Adeno Karsinomu
       Ayşe Sertçelik, Zişan Özgüler, İlkser Akpolat, Fırat Ortaç, Hikmet Yavuz
 • Bir infantil Fibrosarkoma Olgusu
       Selim Erekut, Serpil Dizbay Sak, Meral Barlas
 • Genetik ve Kanser
       Tülay Evrenkaya, Fehmi Aksoy
 • Pankreasın Mikrokistik Adenomu
       Süha Göksel, Ahsev Baliç, Nesrin Uygun, Gülşen Özbay
 • Haberler
       
 • Tavşan Plevrasında Polidocanol ve Sodyum Tatradecyl Sülfatın Sklerozan Etkisi
       Ünal Sakıncı, Fehmi Aksoy, Nehir Sucu
 • Kemik Tümörlerinin Tanısında Perkütan İğne Biyopsisinin Yeri
       Nilgün Kapucuoğlu, Işın Pak, Turgay Çelen
 • Çocukluk Çağı Tümörleri
       Gülay Doğusoy, Selda Guraz
 • Unilateral Biyopsi Tanıda Yeterli mi?
       Ahmet Şahin, Levent Tuncay, Gökhan Gediklioğlu, Serdar Tekgül, Ali Ergen, Çelik Taşar
 • Yumuşak Doku Sarkomlarında Epitelyal Markerlarla Boyanma Özellikleri
       Selda Seçkin, Kayhan Başak, Fehmi Aksoy, Sibel Orhun
 • 646 Kemik İliği İğne Biyopsi Olgusunun Histopatalojik Değerlendirilmesi
       İlhan Tuncer, Gülfiliz Gönlüşen, Semra Paydaş, Ayşe Yılmazoğlu
 • İntrakraniyal Diffüz Astrositomiarda AgNOR Tekniğinin Özgüllük ve Duyarlılığı ile Güvenirliğinin Analizi
       Özlem Kurtkaya, Aydın Sav, İlker Kayabeyoğlu, Gülsün Ekicioğlu
 • Kronik Pyelonefritte Atubuler Glomerüller
       Zerrin Eren, Serap Işıksoy, Aysen Akalın, Esat Erenoğlu, Özgül Paşaoğlu, Turgut Dönmez, Selma Metintaş
 • Kondrosarkoma Varyantları: 6 Vaka Üzerinde Klinikopatolojik Çalışma
       Mustafa Tunç, Ayşe Sertçelik, Zişan Örgüler
 • Atipik (Selüler) Mezoblastik Nefroma
       Ayşegül Akçayöz, Selmin Karademir, Haşim Ata Maden
 • Kistik Parsiyel Diferansiyasyon Gösteren Nefroblastoma
       Ayşegül Akçayöz, Selmin Karademir, Haşim Ata Maden
 • Doğumsal Hidrosefali ve Granüler Ependimit
       Serap Işıksoy, Emine Kasapoğlu, Ülkü Öner, Özgül Paşaoğlu
 • Prenatal Omfalosel Tanısı Alan Vakalara Yaklaşım
       Pınar Arıkan, Yeşim Sağlıcan, Sevim Balcı, Dilek Aktaş, Behsan Önol
 • Derinin Primer Mukoepidermoid Karsinomu
       Yeşim Sağlıcan, Kemal Bakır
 • Memede Hidadit Kist
       Hakan Kulaçoğlu, Salih Çetinkurşun, Sezer Kulaçoğlu, Mehmet Gökçe, Cahit Ertuna
 • Kondroid Kordoma
       İlkser Akpolat, Mustafa Tunç, Ayşe Sertçelik
 • Karaciğerin İnflamatuar Psödotümörü
       Selda Seçkin, Fehmi Aksoy, Atila Korkmaz, Zeynep Şenel, Necdet Özçay
 • Ankara Numune Hastanesi'nde 1984-1992 Yılları Arasındaki Kanser Dağılımının Değerlendirilmesi
       Kayhan Başak, Fehmi Aksoy
 • Anevrizmal Kemik Kistlerinde Ayırıcı Tanı Sorunları
       M. Salih Deveci, Bülent Celasun, Ömer Günhan, Rıfkı Finci
 • Haberler
       
 • Glomerülonefrit Patogenezinde Humoral ve Hücresel İmmünitenin Değerlendirilmesi
       Gülfiliz Gönlüşen, İlhan Tuncer, Suzan Zorludemir, Saime Paydaş, Ali Anarat, Yahya Sağlıker, Nazan Alpaslan
 • Entoksikasyon Ön Tanılı Olgularda Antemortem-Postmortem Tanı Farklılıkları
       Serpil Salaçin, Mete K. Gülmen, Behnan Alper, Necmi Çekin
 • Mesanenin Değişici Epitel Neopiazileri ile ABO Grup İlişkileri
       Ümit Bayol, Hürriyet Turgut, Rafet Beyhan, Fatmanur Aktaş
 • Juvenil Laringeal Papillomatoziste Human Papillomavirus İnfaksiyonu
       Mehmet Ataman, Arzu Sungur, A. Murat Tuncer
 • Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN) ve Human Papillomavirüs (HPV) infeksıyonunda Langerhans Hücreleri (LH)
       Selda Seçkin, Fehmi Aksoy, Sevgi Tezcan, İlkkan Dünder, Fırat Ortaç, Hikmet Yavuz
 • Ankara Numune Hastanesinde 1986-1991 yıllan Arasında Yapılan 387 Tiroid Frozen Section Çalışmasının Değerlendirilmesi
       Sezer Kulaçoğlu, Fehmi Aksoy, Kayhan Başak
 • Prostat Karsinomlarında Gleason Skorlama Sisteminde Doğabilecek Sorunlar
       Bilge Tarcan, Murat Cirik, Demet Etit, Muhan Erkuş, Ümit Bayol, Hürriyet Turgut
 • Sistosarkoma Fillodes
       Hürriyet Turgut, Esma Tekten, Murat Çobanoğlu, Ümit Bayol
 • Dil kanserinde Tümör Diferansiyasyonunun Prognoz Üzerine Etkisi
       Tuğrul Sarıoğlu, Arzu Sungur, Tamer Yılmaz
 • Tükrük Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
       Fulya Köybaşıoğlu, Ahmet Köybaşıoğlu, Şevkiye Sağbil, Ünsal Erkam, Ata Gürzumar
 • 89 Sistit Olgusunda Mesane Yüzey Epitel Değişiklikleri
       İlkser Akpolat, Ayşe Sertçelik, Handan Özdemir, Zişan Özgüler
 • Metastatik Kemik Tümörlerinde Prostat Spesifik Antijen (PSA) ile Boyanma
       Alper Kaçar, Selda Seçkin, Lale Damgacı
 • Uzun kemiklerin Adamantinoması
       Selçuk Bilgili, Filiz Özyılmaz, Gülara Hüseyin
 • Memenin Papiller Karsinomları
       Fatmanur Aktaş, Hürriyet Turgut, Demet Etit, Ümit Bayol
 • Skuamöz Hücreli Karsinomla Karışan Doksisikline Bağlı Özefajit
       Beyhan Demirhan, Hüseyin Üstün, Fatih Hilmioğlu
 • Anorektal Malign Melanom
       Özden Vural, Salim Güngör, Dilek Bitik
 • Beyin Omurilik Sıvısında Metastatik Meme Karsinom Hücreleri
       Şayeste Demirezen, Nilüfer Güler
 • Tümoral Kalsinozis
       Arzu Sungur, Mahzar Tokgözoğlu, Dilek Ertoy, Özay Gököz, Burak Demirağa, Yaser Muştal
 • Mesanede Primer Küçük HücreIi Karsinom
       Ayşegül Vural, Nilüfer Arda, Fulya Köybaşıoğlu, Şevkiye Sağbil, Deniz Çavuşoğlu
 • Hipotarinkste Bazaloid-Skuamöz Karsinom
       Ayşegül Vural, Suna Yazgan, Ünsal Han, Şevkiye Sağbil, Sibel Ataman
 • Fiksasyon ve Histoteknikte Mikrodalga Uygulanması
       Ş. Dilek Öcal
 • Sunuş
       
 • Haberler
       
 • Pathology in Primary Immunodeficiency Diseases
       Tadashi Kawai
 • Yumuşak Doku Sarkomlarında Prognostik Faktörler
       Yeşim Sağlıcan, Gülgün Koçak, Fatma Aktepe, Işın Pak
 • Menstrüel Siklus ve Hiperpladilerde Endometrial Hücre Döngüsünün Morfolojik İncelemesi
       Emek Özen, Sülen Sarıoğlu
 • Ksantogranulömatöz Pyelonefritis
       M. Salih Deveci, Güzin Evren, Bülent Celasun
 • Deneysel Spinal Kord Travmalarında Dopamin ile Kombine Nimodipin ve Nalorfinin Etkileri
       Atiye Vural, Niyazi Özatik, Yusuf Nergiz, Adem Arslan, A. Kemal Uzunlar
 • Safta Kesesi Kanseri: 40 Olguluk Bir Seri
       Süleyman Hengirmen, M. Cem Terzi, Mükerrem Çete, Selda Seçkin, A. Vecihi Kutsal
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Biopsi Seçimi ve Tanı Zorlukları
       Leyla Memiş
 • Yumuşak Doku Tümörlerinde Doku Örneklemesi ve Makroskopik Değerlendirme
       Fatma Aktepe
 • 9 Yumuşak Doku Tümörlerinde Histolojik Tiplendirme ve Histopatolojik Progrtostik Parametreler
       Sezer Kulaçoğlu
 • 10 Yumuşak Doku Tümörlerinde İmmünhistokimya ve Elektronmikroskopik, Moleküler Teknikler
       Gökhan Gedikoğlu
 • Ayıncı Tanıda Sorun Yaratan Yumuşak Dokunun Psödotümörleri ve Lezyonları
       Esra Erden
 • Servikovajinal Sitolojide Bethesda Sistemi
       Pınar Arıkan, Gamze Mocan
 • Onkositik Transformasyon Gösteren Bir Koroid Pleksus Papillomu
       Sezer Kulaçoğlu, Nurşen Sayın, Fehmi Aksoy, Kemal Bakır, Canan Akbay
 • Uterin Damarlarda Amniyotik Sıvı Embolisi
       Gamze Mocan, Pınar Arıkan, Emek Özen, Ünser Arıkan
 • Akciğer Karsinoidinin Ultrastrüktürel Özellikleri
       Gülara Hüseyin, Yener Yörük, Filiz Özyılmaz, Rüstem Mehmet
 • Mandibulada Leiomiyosarkom
       Şevkiye Sağbil, Suna Yazgan, Fulya Köybaşıoglu, Ünsal Han, Ayşegül Vural
 • Paratestiküler Von Recklinghausen
       Ferhat Berkman, Işın Pak, Hale Çelikler
 • Memede Atipik İntraduktal Hiperptazi
       Meral Koyuncuoğlu, Emek. Özen
 • Mesanenin Leiomyobtastomu
       Funda Demirağ, Filiz Karagöz, İnci Yavuz, Sacit Yıldız
 • Bir Primer Nazal Malign Melanom Olgusu
       İbrahim Öztek, Hakan Sayrak, Hakan Cingil, Ethem Poyrazoğlu, İmer. Okar, Mustafa Yaylacı
 • Sunuş
       
 • Hipertiroidizmle Seyreden Fibröz Tip Hashimoto Tiroiditi
       Hakan Sayrak, İbrahim Öztek, Hakan Cingil, Ergün Uçmaklı
 • Haberler
       
 • İnsan Tuba Uterine Mukoza Epitelinde Menstrüel Siktus Süresince Meydana Gelen Histolojik ve Histometrik Değişikliklerin Işık Mikroskobunda İncelenmesi
       Oya Evirgen
 • Gastrointestinal Sistemin Düz Kas Tümörlerinde PCNA Ekspresyonu ve AgNor Skoru
       Gökhan Gedikoğlu, Şükrü O. Özdamar, Levent Yıldız, Beyhan Demirhan
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Klinikopatolojik ve İmmünoenzimatik olarak Değerlendirilen 395 Deri Biopsisi
       Gülfiliz Gönlüşen, İlhan Tuncer, Ayşe Polat, Varol Aksungur, Alp Acar, Hamdi R. Memişoğlu
 • Meme Müsinöz Karsinomlarında Argyrophilic Hücreler ve Nöroendokrin Diferansiyasyon
       Şükrü O. Özdamar, İbrahim Öztek, Şükrü Yıldırım, Nesimi Büyükbabani
 • Nöroendokrin Diferansiyasyon Gösteren Prostat Karsinomlarında İmmünohistoşimik Çalışma
       Bülent Mızrak, Hüseyin Üstün, Sema Zergeroğlu
 • Farklı Kontrast Maddelerin Periton Boşluğunda Oluşturduğu Erken Dönem Değişiklikler. Ratlarda Deneysel Bir Çalışma
       Rıza Rızalar, Şükrü O. Özdamar, Salih Somuncu, Levent Yıldız, Ferit Bernay, Ahmet Saraç, Naci Gürses
 • Akciğer Lezyonlarında Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ve Konvansiyonel Respiratuvar Sitoloji
       Canan Ersöz, Handan Zeren, Ayşe Yılmazoğlu, Ali Kocabaş, Kenan Bıçakçı
 • Tiroid İnce İğne Aspirasyonlarında Hücre Bloğu
       Semra Dölek, Canan Alatlı
 • Servikovaginal Yaymalarda Endoservikal Fırça ve Standart Papanicolaou Tekniklerinin Karşılaştırılması
       Ali Yanık, Şükrü O.Özdamar, Fatma Saltık, Süleyman Altınsoy, Filiz Karagöz, Şükrü Çokşenim
 • Dev Lenf Nod Hiperplazisi (6 Olgu Sunumu)
       Gülfiliz Gönlüşen, Nurdan Tunalı, Suzan Zorludemir, Handan Zeren, Melek Ergin
 • Akciğerin İnflamatuar Psödotümörü (Olgu Sunumu)
       Reyhan Eğimez, Ruhiye Cevit, İ. Savaş Yıldırım
 • İleri Derece İntrauterin Gelişme Geriliği Olan 34 Haftalık Kız Fetus: Patolojik Bulgularıyla Diploid-Triploid-Tetraploid Mosaisisim
       Sevim Balcı, Dilek Aktaş, Oya Evirgen
 • Minimal Lezyon Hastalığı Olan Bir Vakada Siklosporin Tedavisine Sekonder Gelişen Renal Morfolojik Değişiklikler
       Aytül Noyan, Gülfiliz Gönlüşen, Ali Anarat, İlhan Tuncer
 • Memenin Metaplastik Karsinomu: Matriks-Üreten Karsinom
       Ender Düzcan, Şahande Göz, Reyhan Eğilmez
 • Uterusun Karsinosarkoması: Bir Olgu Sunumu
       Diclehan Orhan, Selim Erekul, Serpil Dizbay Sak, İbrahim Kobat
 • Sürrenalde Myelolipoma (2 Olgu Sunumu)
       Gülçin Altınok, Gökhan Gedikoğlu, Şevket Ruacan, İskender Sayek, Mehmet Haberal
 • Adrenal Gland Kistleri (İki Olgu Sunumu)
       Latife Candan, Filiz Özyılmaz, A. Kemal Kutlu, Gökhan Pekindil
 • Överde Matür Kistik Teratom İle Birlikte Görülen Adenokarsinom
       Işın Soyuer, Rakip Turan, Yüksel Okumuş, Yılmaz Şahin
 • Mezenterik Kistik Lenfanjioma (Bir Olgu Sunumu)
       Gülfiliz Gönlüşen, Recep Tuncer, Özlem Aydın
 • Alveoler Soft Part Sarkoma
       Önder Bozdoğan, Gökhan Gedikoğlu, Türkan Küçükali
 • Patolojik Doku ve Organların Plastinasyonu
       H. Zeren, A. H. Yücel, B. Yücel, Dr. S. Varinli, F. Dere
 • Akciğerin Nöroendokrİn Tümörleri
       Handan Zeren
 • Sunuş
       
 • Haberler
       
 • Prostat Adenokarsinamlarında p53 Ekspresyonu İle Gleason Skorlaması Arasındaki İlişki
       Filiz Özyılmaz, Vehbi Şeker, Latife Candan, Kemal Kutlu, Esat Kaya, Osman İnci
 • Plevral Effüzyonlarda Lenlosit Altgrupların Monoklonal Antikorlarla Değerlendirilmesi
       Elif Ertenli, Emin Kansu, Gamze Mocan, Hande Canpınar
 • Rekürren ve Nonrekürren Menegiomalarda Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) İmmunoreaktivitesi
       Şahsine Tolunay
 • Deneysel BCG Uggulanımında Akciğer ve Karaciğerde Ortaya Çıkan Histopalolojik Değişiklikler ve Bunların TNF-α İle İlişkisi
       Reyhan Eğilmez, Handan Aker
 • Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisine Alternatif Bir Yöntem "CYTOPUNCTURE"
       M. Cem Terzi, Süleyman Hengirmen, H. Mükerrem Çete, İ. Taner Kale, Attilla Soran
 • Kumadin Etkisi Altında Hemostaz Mekanizmalarının Ultrastrüktürel ve Fonksiyonel Değişikliği
       Ramazan Karapınar, Gülara Hüseyinova, Gültekin Mahmudova
 • Servikste Adenokarsinom Mevcudiyetinde Skuamöz Epiteldeki, Skuamöz Hücreli Karsinom Mevcudiyetinde En doservikaI Glanduler Değişiklikler
       Sülen Sarıoğlu, Nil Çulhacı, Banu Kurtoğlu, Emek Özen
 • LaringeaI Onkositik Kist Olgu Sunumu
       Sülen Sarıoğlu, Figen Erdal, Tuğrul Sarıoğlu, Ayşegül Vural
 • Renal Displazi (Olgu Sunumu)
       Reyhan Eğilmez, Şahande Göz, Sıtkı Özdamar
 • Ailevi Hipobetalipoproteinemi
       Tufan Kutlu, Süha Göksel, Fügen Çullu, Tülay Erkan, Gülsen Özbay, Güngör T. Tümay
 • Midenin Hepaloid Adenokarsinomu
       Nesrin Turhan, Fatma Aktepe, Işın Pak
 • Eosinofilik Sistit: 3 Olgu Sunumu
       Nesrin Uygun, Cuyan Demirkesen, Zerrin Calay, Bülent Çetinel, Oktay Demirkesen
 • Mesane Karsinosarkomu
       Nesrin Uygun, Cuyan Demirkesen, Gülşen Özbay, Gülen Doğusoy, A. Rıza Kural, Zübeyir Talat, Oktay Demirkesen
 • Hipolarilarinks Yerleşimli Snovyal Sarkoma
       Sibel Erdoğan, Sezer Kulaçoğlu, Fehmi Aksoy
 • Paratestiküler Rabdomyusarkom 3 Olgu Sunumu
       Muhan Erkuş, Limit Bayol, Ferruh Zorlu
 • Meckel Sendromu ve Dandy Walker Maltormasyonu Birlikteliği (Bir Olgu)
       Füsun Düzcan, Ender Düzcan, Meltem Başer, Erdem Gümüşburun
 • Çocukluk Çağı Primer Böbrek Tümörleri
       Volkan Hazar, Esin Kotiloğlu, Melda Çağlar, Safiye Göğüş, Gülsev Kale, Zuhal Akçören
 • Psödosarkomatöz Yumuşak doku Lezyonlarında Aspirasyon Sitolojisi
       Gürcan Vural
 • Tümör Prognozunda Hücre Proliferasyonun Morfolojik ve İmmünhistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
       Figen Söylemezoğlu, Ayşe Ayhan
 • Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Hekimlerin, Bilimsel Otopsiler Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
       Alp Usubütün, Seda Ergin Usubütün, Arzu Sungur, Şevket Ruacan, Behsan Önol
 • Sunuş
       
 • SSK Buca Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümünde İncelenen Materyal İçerisinde Kanser Sıklığı ve Dağılımı Son İki Yılda İncelenen 30671 Materyalin Değerlendirilmesi
       Ali Rıza Kandiloğlu, Hakan Postacı
 • Haberler
       
 • Meningioma
       Suzan Zorludemir
 • Papiller, Atipik, ve Anaplastik (Malign) Meningiom Kavramlarının Gözdün Geçirilmesi
       Figen Söylemezoğlu
 • Benign Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri'nin (BPSKT) Patolojisi
       Aydın Sav
 • Malign Perilerik Sinir Kılıfı Tümörleri (MPSKT)
       Sevgi Küllü, Büge Öz
 • Ekzojen Heparinin Rat Pulpa Dokuları Üzerindeki Etkilerinin Histolojik ve Densitometrik Olarak İncelenmesi
       T. Kuraner, B. Özçelik, A. Serper, G. Mocan, E. Mümin, M. Eryılmaz
 • Nazal Polip Etyopatogenezinde Allerjinin Rolü: Tip 1 Hipersensitivite Reaksiyonu
       Gürsel Dursun, Aydın Acar, Gülen Akyol, Cem Sezer, Metin H. Akıner, Tevfik Aktürk
 • Plöredezis Amaçlı Tetrasiklin VE Talk Pudrası Uygulamasının Köpek Plevrasında Karşılaştırılması
       Levent Elbeyli, Coşkun Özsaraç, Koray Dural, Suna Erkılıç, Hikmet Yıldız, Maruf Şanlı, İpek Pınar
 • Kronik Viral Hepalitlerde Knodell Histolojik Aktivite İndeksi ve Proliferating Cell Nuclear Antijen (Ön Çalışma)
       Şükrü O. Özdamar, Levent Yıldız, Çetin Boran, Mustafa Bakırtaş, Bedri Kandemir
 • Jinekolojik Tümoral ve Nontümöral Durumlarda Tuba Uterinada Görülen Morfolojik Değişikliklerin Araştırılması
       Fulya Çakalağaoğlu, Meral Koyuncuoğlu, Safiye Aktaş, Kutsal Yörükoğlu, Emek Özen, Sülen Sarıoğlu
 • Wilm's Tümörlerinde p53 Tümör Baskılayıcı Gen ve PCNA Ekspresyonları ile Klinik Evre İlişkileri
       Şükrü O. Özdamar, Mithat Günaydın, Rıza Rızalar, Ender Arıtürk, Ferit Bernay, Filiz Karagöz, Bedri Kandemir, Naci Gürses
 • Botroid Tip Servikal Embriyonel Rabdomyosarkoma: İki Olgunun Işık, Elektron Mikroskopik ve İmmünhistokimyasal İncelemesi
       Figen Söylemezoğlu, Türkan Küçükali, Nilüfer Güler, Ali Ayhan
 • Seröz Yüzeylerin Papiller Karsinomu İki Olgu Sunumu
       Türkan Küçükali, Alp Usu bütün, Gamze Mocan, Selçuk Tuncer, Ali Ayhan
 • Akciğer Küçük Hücreli Karsinomunun Ultrastrüktürel Ayırıcı Tanı Özellikleri
       Gülara Hüseynova, Yener Yörük, Tahir Necefov, Rüstem Mamedov
 • Nekropsi Materyallerinde Saplanan Yenidoğan Mantar Sepsisi
       Nurdan Tunalı, Ayşe Polat, Melek Ergin, Aytug Atıcı
 • Karaciğerde Mikroveziküler Steatozis ve Çeşitli Konjenital Anomalilerin Eşlik Ettiği İki Otopsi Olgusu
       Sare Kabukçuoğlu, Nilüfer Tel, Özgül Paşaoğlu, Serap Işıksoy
 • Metastatik Ganglionörom
       Bedri Kandemir, Funda Demirağ, Rıza Rızalar, Filiz Karagöz
 • Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonu Vakalarında İnce İğne Aspirasyon Sitolojinin Kullanımı
       Gülen Akyol
 • Trichomonas Vaginalis ve Sitolojik Teşhisi
       Şayeste Demirezen
 • Sunuş
       
 • Doku Tespil Solüsyonu ve Süresinin İmmünhistokimya'ya Yansıması
       Handan Zeren, Fazilet Kayaselçuk, Ediz Coşar, İlhan Tuncer
 • Haberler
       
 • Akciğer Adenokarsinomları
       Leyla Memiş
 • Akciğer İnflamatuar Psödotümörü.
       E. Handan Zeren
 • Akciğer Nöroendokrin Tümörleri
       Dilek Yılmazbayhan
 • Nazofarinks İndiferansiye Karsinomlarında Klinik Parametreler ile p53, PCNA ve Ki67'nin Prognoza Elkileri
       Erkhan Genç, Gökhan Gedikoğlu, Şefik Hoşal
 • Prostat Adeno Karsinomlarının HLA-DR Ekspresyonu ve İnterstisyel Mononükleer Hücre İçeriği Yönünden Değerlendirilmesi
       Serap Işıksoy, Emine Kasapoğlu, Ülkü Öner, Özgül Paşaoğlu, Nilüfer Tel, Canan Demirüstü
 • Benign ve Malign Prostat Dokularında Kan Grup Antijenleri
       Kadriye Yıldız, Gökhan Harova, Yavuz Özoran, Ayten Kırmız
 • Lenfoid Lezyonlarda S-100 Protein ve Vimentin ile Retikülüm Hücrelerinin Değerlendirilmesi
       Funda Demirağ, Bedri Kandemir, Filiz Karagöz, Şükrü Özdamar, Sancar Barış
 • Tiroidin Papiller Karsinoması Varyantların Saptanması Üzerine Bir Çalışma
       Aziz Aksu, Salih Deveci, Bülent Celasun, Rıfkı Finci
 • Hepatoblastomlarda İmmünohistokimyasal Bulgular - Proliferating Cell Nuclear Antigen - p53 Tümör Baskılayıcı Gen
       Şükrü O. Özdamar, Y. Sancar Barış, Fatma Saltık, Filiz Karagöz, Ender Arıtürk
 • Klasik Kaposi Sarkomlu Bir Olguda Gastrointestinal Tutulum
       Vedia Müftüoğlu, Gülden Aydoğ
 • Memenin Juvenil Papillomatozisi
       Figen Öztürk, Turhan Ökten, Işın Soyuer, Erdoğan Sözüer, Yüksel Okumuş
 • Overin Juvenil Granuloza Hücreli Tümörü
       Işın Soyuer, Figen Öztürk, Mehmet Tayyar, Gurur Polat, Yüksel Okumuş
 • Eklampside Tüberküloz Korioamnianitis ve Desidüitis
       M. Nurdan Tunalı, Özlem Aydın, F. Tuncay Özgünen, F. Hilal Korkut, Fatih Köksal
 • Amniotik Bant Sendromu : 2 Olgu Sunumu
       Emel Dikicioğlu, Sevil Sayhan, Firuzan Kaçar
 • Prune Belly Sendrormı: Bir Olgu Sunumu
       Latife Candan, Filiz Özyılmaz, Kemal Kutlu
 • Pulmoner Karsinosarkom (Bir Olgu Sunumu)
       Emine Kasapoğlu, Serap Işıksoy, Ülkü Öner, Özgül Paşaoğlu, Saadettin Dernek, Sare Kabukçuoğlu
 • Akciğer Primer Adenoid Kistik Karsinomu
       Şafak Atahan, Funda Demirağ, Özhan Aksu, Ece Çakıroğlu
 • Sunuş
       
 • Akciğer Adenokarsinomu ve Malign Mezotelyoma Ayırıcı Tanısında Histokimya İmmünhistokimyanın Yeri
       Leyla Cinel, Leyla Memiş
 • Haberler
       
 • Tiroid Kanserlerinde p53 Ekspresyonu ve Histopatolojik Tiple İlişkisi
       Ayşe Dursun, Aylar Poyraz, Gülen Akyol, Cem Sezer, Naci Edalı
 • Tiroid Tümörlerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Frozen Sectionun Değeri
       Aylar Poyraz, Ayşe Dursun, Ömer Uluoğlu, Leyla Memiş, Naci Edalı
 • Tiroglossal Duktus Kistlerinin Patolojisi (13 Olgu)
       M. Şerefettin Canda, Tülay Canda, Sermin Özkal, Ufuk Günbay, Taner Erdağ
 • Överin Yüzey Epitel Tümörlerinde Malign Transformasyon: Bir İmmünohistokimyasal ve Histokimyasal Çalışma
       Dilaver Demirel, Ömer Günhan, Hakan Çermik, Rıfkı Finci
 • Prostatik Intraepitelyal Neoplazi: Bir Morfololojik, Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Çalışma
       Şükrü Yıldırım, Dilaver Demirel, Kadir Baykal, Hakan Cingil, Hüseyin Baloğlu, Cansel Çakalır
 • Radardaki Spermatogenetik Aktivitenin Değerlendirilmesinde Sitolojik ve Histolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Neşe Çallı, Zafer Aybek, Hatice Bayramoğlu, Ender Düzcan
 • Ratlarda Uzatılmış Pringle Manevrasının Barsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi
       Cavit Çöl, Ahmet Aslantaş, Levent Albayrak, Meltem Çöl, Ertan Gönen
 • Kalın Barsak, Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Yolları Sitolojisi: Teknik Uygulama Alanları, Sitolojik Tanı Kriterleri ve Klinik Uygulamaya Katkısı
       Dilaver Demirel
 • Karaciğer İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçları ve Hepatosellüler Karsinomada Sitopatolojik Özellikler
       Ömer Yerci, Gülaydan Filiz, Sema Özuysal, Enver Dolar, Ediz Dalkılıç
 • Histolojik Aktivite İndeksine (HAI) Göre 500 Kronik Hepatit Olgusunda Grade'lendirme ve Stage'lendirme
       Figen Doran, A. Polat, Seyhan Varinli, S. Çolakoğlu, F. Kayaselçuk
 • Karaciğerdeki 5 Hamartom Vakası: Öç Mezankimal Hamartom, İki Biliyer Hamartom
       Gülen Akyol, Hatice Bayramoğlu, Sibel Yenidünya, Betül Çelik, Çan Başaklar
 • Psoriasis Vulgaris ve Epidermoid Karsinom Hücre Proliferasyon Aktivitelerinin AgNORS Yöntemi ve Proliferating Cell Nuclear Antigen Ekspresyonu ile Karşılaştırılması
       Deniz Seçkin, Şükrü O. Özdamar, Filiz Karagöz, Ahmet Y. Turanlı, Bedri Kandemir
 • Akciğer Primer Rabdomiyosarkomu Olgu Sunumu
       Funda Demirağ, Sedat Demircan, Akın Kuzucu, Leyla Memiş
 • Larengeal Nörilemmoma (Bir Olgu Sunumu)
       Serap Işıksoy, Cemal Cingi, Nilüfer Tel, Emre Cingi
 • Amiloid Cisimcikleri İçeren Bir Hipofiz Adenomu
       Havvanur Turgutalp, Kayhan Kuzeyli, Ümit Çobanoğlu
 • Tuba Uterina'nın Müllerian Adenosarkoması
       Erdal Malatyalıoğlu, Şükrü O. Özdamar, Ferda Turla, İnci Yavuz, Fatma Saltık, Bedri Kandemir
 • Over'de Enterobius Vermicularis Granülomu
       Şükrü O. Özdamar, İlkser Akpolat, Fatma Saltık, Aysın Akçay, Bedri Kandemir
 • Proliferatif Fasiitis : Olgu Sunumu
       Ömer Uluoğlu, Leyla Cinel, Ayşe Dursun, Candan Özoğul, Erhan Onuk
 • AİDS'e Eşlik Eden Pulmoner Kaposi Sarkoma Bir Otopsi Olgusu
       Gülnur Güler, Gökhan Gedikoğlu
 • Doku Örneklerinde Aside Rezistan Basil Tanısında Modifiye Rhodamine Auramine Yöntemi
       Sülen Sarıoğlu, Özlem Yılmaz, Metin Çabuk, Emek Özen
 • Paleopatoloji
       Can Pelin, Oğuz Polat
 • Sunuş
       
 • Teşekkür
       
 • Folliküler Lenfoma ve Folliküler Hiperplazi Ayırıcı Tanısında BCL-2 Proteini ve Prolifere Hücre Nükleer Antijenin (PCNA) Katkısı
       Semin Ayhan, Saliha Soydan, Mine Hekimgil, Sibel Çetinkaya Kılıçalp, Seçkin Çağırgan
 • Hodgkin Hastalığında Prolifere Hücre Nükleer Antijeni (PCNA) ve Ki-67 ile Değişik Hücresel Kompartmanlarda Proliferasyon İndeksi Kıyaslaması
       Mine Hekimgil, Aydın İşisağ, Ali Vural, Semin Ayhan, Saliha Soydan
 • Malign MezoteIyomada bcl-2 ve p53 Protein Ekspresyonu
       Sezer Kulaçoğlu, Fehmi Aksoy
 • Tiroidin Hürthle Hücreli Tümörlerinde DNA içeriğinin Akım Hücre Ölçüm Yöntemi İle Değerlendirilmesi
       Bahar Kılıçarslan, Gülay Özbilim, Özlem Elpek, Güllen Karpuzoğlu, Haşim İmak, Kadir Başaran
 • Malign MelanomIarda S-100 ve HMB-45 İle Yapılan İmmunohistokimyasal Bir Çalışma
       Işın Soyuer, Olgun Kontaş, Yücel Tekin, Hüseyin Kafadar
 • Larinks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Diferansiyasyon, Lokalizasyon, Nekroz Varlığı. p53 Pozitivitesi ile Lenf Düğümü Metastazı İlişkisi
       Fehmi Aksoy, Gülüsan Ergül, Selda Seçkin, Şükran Sarıkaya
 • PIN'de Bazal Hücre Spesifik Anti-Sitokeratin Antikorun Boyanma Özellikleri
       Füsun Filizel, Cuyan Demirkesen, Nesrin Uygun, Semahat Ertek, Nafi Oruç
 • Prostat Adenokarsinomlarında Östrojen Reseptör Varlığı ve Grade ile İlişkisi
       Sema Zergeroğlu, Mehmet Gönültaş, Hüseyin Üstün, Barış Nuhoğlu, Carken Germiyanoğlu
 • Endometrial Adenokarsinomlarda AgNOR Değerlerinin Grade ile İlişkisi
       Sema Zergeroğlu, Orhan S. Aksakal, Ali M. Zergeroğlu, Kenan Köse
 • 24 Pulmoner Hamartoma Vakasının Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Funda Demiral, Şafak Atanan, Ece Çakıroğlu
 • Memenin Sekonder Tümörleri Altı Olgu Raporu
       Yeşim Sağlıcan, Z. Ayşegül Ayaz Özçukurlu, Işın Pak
 • Safra Kesesi Karsinomları
       Sema Arıcı, Handan Aker
 • Periferal Nüroepltelyoma ve İskelet-Dışı Ewing Tümörü
       Şafak Atanan, Özhan Aksu, Cemil Ekinci
 • Leiomyoblastomalar (Epiteloid Düz Kas Tümörleri), (3 Olgu Sunumu)
       Vudia Müftüoğlu, Gülden Aydoğ
 • Düz Kas Metaplazisi Gösteren Fibroadenam : Olgu Sunumu.
       Aydanur Kargı, Banu Kurtoğlu, Oya Güre, Emek Özen
 • Memenin "Psödoanjiomatöz Stromal Hipeplazi'si Olgu Sunumu
       Nurgül Arıncı İncel, Beyhan Demirhan, Hüsnü A, Göksel
 • Nadir Görülmesi Nedeni İle Sunulan; Vajinal Adenoziste Skuamöz Melapiazi ve Vajende Adenokarsinom Vakaları
       Işın Soyuer, Turhan Öktenr Figen Öztürk, Rafiye Çetinkaya, Fatma Markoç, Hüseyin Kafadar
 • Malign Transformasyon Gösteren Matür Kistik Teratoma (3 Olgu Sunumu)
       Sevil Günçe, Handan Doğan, Levent Albayrak
 • Myelolipoma (1 Olgu Sunumu)
       Levent Albayrak, Gülüşan Ergül
 • Gastrik karsinoid Tümör; Olgu Sunumu İmmünohistokimyasal Çalışma
       Abdullah Aydın, Nurhan Şahin, Bülent Mızrak, Mehmet Gül
 • Non-ketotik Hipoglisemi ile Gelen Reye Benzeri Sendrom
       Sare Kabukçuoğlu, Nilüfer Tel, Serap Işıksoy, Emine Kasapoğlu, Ayten Yakut, Perihan Gülen
 • Angiokeratoma Corporis Diffusum (Fabry Hastalığı) (Olgu Sunumu)
       Sait Şen, Yusuf Oğuz, Ömer Günhan, Abdulgaffar Vural
 • Serebral Astroblastoma : Klinik ve İmmünohistokimyasal Bulgular (Bir Olgu Nedeniyle)
       İlkser Akpolat, Bedri Kandemir, Filiz Karagöz, Alpaslan Şenel
 • Sunuş
       
 • Ankara Paloloji Derneği'nden Haberler
       
 • Acı Kaybımız
       Fehmi Aksoy
 • Editörlükten
       
 • Giriş
       
 • Haberler
       
 • Plevral ve peritoneal sıvılarda tümör işaretleyicilerinden CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3'ün immünositokimyasal boyanma özellikleri ve primer tümör ile ilişkileri
       Gülaydan Filiz, Şaduman Balaban, Özlem Saraydaroğlu Selma Çelik, Ömer Yerci
 • Prune Belly ve Pseudoprune Belly sendromu: 10 otopsi olgusunun değerlendirilmesi
       Melek Ergin, Derya Gümürdülü, Şeyda Erdoğan, Filiz Bolar, Nurdan Tunalı
 • Transüretral rezeksiyon sonrası gelişen prostat granülomları
       Sema Bircan, Ferhat Kılınç, Fazilet Kayaselçuk, Tulga Eğilmez, İlhan Tuncer
 • Memenin invaziv duktal karsinomlarında prostat spesifik antijen ekspresyonu (50 olguda immünohistokimyasal çalışma)
       Hatice Bayramoğlu, Osman Zekioğlu, Ender Düzcan, Necmettin Özdemir, Yıldız Erhan
 • Servikovajinal smearlerin yeterliliğini etkileyen faktörler
       Nilgün Kapucuoğlu, Dilek Bülbül, Zuhal Erdoğan
 • Littoral hücreli anjiyom
       Nil Çulhacı, Sermin Özkal, Oya Göre, Aydanur Kargı, Seymen Bora
 • Intravenöz leiomyomatozis: Bir olgu sunumu
       Oğuz Aydın, Y. Sancar Barış, Levent Yıldız, Filiz Karagöz, İlkser Akpolat, Filiz Yanık, Bedri Kandemir
 • ERCP sırasında saptanan bir gastrik lipom olgusu
       Mustafa Kösem, Osman Güler, Merin Aydın
 • Membranöz yağ nekrozu
       Ümit Çobanoğlu, Havvanur Turgutalp, Şafak Alemdaroğlu, A. Uğur Turhan
 • Malign blue nevus: İki olgu
       Nükhet Tuğyan, Murat Ermete, Ayşegül Akder Sarı, Murat Doğan
 • Sunuş
       
 • Giriş
       
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Erişkin adli otopsi karaciğerlerinde immünhistokimyasal HBsAg ve HBcAg ekspresyonları insidansının değerlendirilmesi
       Ufuk Usta, Bülent Mızrak, Osman Celbiş
 • Nüks mesane değişici epitel hücreli karsinomlarında p53, bcl-2 ve Ki-67 değerliklerinin önemi
       Bahar Kılıçarslan Akkaya, Türker Köksal. Esin Özel, Tibet Erdoğdu, Nuran Keleş, Evren Tercan, Gülten Karpuzoğlu
 • Primer kemik tümörlerinin tanısında trephin iğne biyopsisinin yeri
       Dudu Solakoğlu, Emine Benzer, Esin Boduroğlu, Yasemin Dölek
 • Liposarkom patogenezinde p-53 ve mdm-2'nin rolü
       Ediz Tutar, Gökhan Gedikoğlu
 • Epidermal kisti taklit eden primer kutanöz adenoid kistik karsinoma olgusu
       Nilgün Şentürk, Levent Yıldız, Fatma Aydın, Tayyar Cantürk, Bedri Kandemir, Ahmet Yaşar Turanlı
 • Rektal karsinoid: Olgu sunumu
       Esra Özkaya, Burçin Tuna, A. Ali Küpelioğlu, Emek Özen
 • Kondromiksoid Fibroma
       Zuhal Gücin, Canan Topçuoğlu, Osman Hüten, Erol Rüştü Bozkurt
 • Böbreğin iğsi hücreli komponenti belirgin anjiomyolipomu: İki olgu sunumu
       Esin Yıldız, Ersin Turner, Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan
 • Giriş
       
 • Toplantılar
       
 • Gastrointestinal kanal lenfomalarında Bcl-6 immün belirleyicisi ile ditfüz büyük B-hücreli lenfomalarda sentroblastik-immünoblastik varyantların ayırımı
       Cem Çomunoğlu, Kemal Türköz, Deniz Özcan, Atilla Mayda
 • Endoskopik biyopsilerde Barrett Özofagusu Tanısında Sitokeratin 7 ve 20'nin Katkısı Olabilir mi?
       Semin Ayhan, Nalan Neşe, Mehmet Akil Demir, Murat Saruç, Aydın İşisağ
 • Kolesistektomilerde örnek sayısının artırılması ile histopatolojik bulguların korelasyonu
       Filiz Bolat, Fazilet Kayaselçuk, Tarık Zafer Nursal, Nebil Bal, İlhan Tuncer
 • Servikovaginal smear tarama programımızın Bethesda-2001 ışığında beş yıllık retrospektif değerlendirmesi
       Sevgiye Kaçar Özkara, Kürşat Yıldız
 • Uterusun primitif nöroektodermal tümörü
       Seyran Yiğit, Ayşegül Akder Sarı, Sinem Aydın, Aşkın Güven
 • Stromal, osteoklast benzeri dev hücreler içeren infiltratif duktal karsinom: Olgu sunumu
       Çiğdem Tokyol, Fatma Aktepe, Fatma Hüsniye Dilek, Pınar Fırat, Gökhan Akbulut, Osman Nuri Dilek
 • Adölesan bir hasta serviksinde lokalize adenosarkom olgusu
       Demet Etit, Seyran Yiğit, Uğur Fırat
 • Anjiomatozis (İlginç Bir Olgu Sunumu)
       Sevgiye Kaçar Özkara, Bahar Müezzinoğlu, Cengiz Ercin, Zuhal Yumbul
 • Haberler
       
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Düzeltme
       
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Haberler
       
 • Sunuş
       
 • Sunuş
       
 • İnce İğne Aspirasyon Biopsisi ile Tanı Konulan Renal Onkositoma (Olgu Sunumu)
       Nazan Bozdoğan1, Işın Soyuer2, Cemil Ekinci3, Özhan Aksu3, Şafak Atahan3
 • Sunuş
       
 • Prof. Dr. Yavuz Aksu
       
 • Sunuş
       
 • Haberler
       
 • 2005 Dünya Patoloji Kongresi'ne Hazırlanırken...
       
 • Barrett Özefagus
       Fatma Hüsniye Dilek
 • Trakeal Transplantasyon Modelinde İmmunosupresyonun Epitelyal Canlılık ve Ultrastrüktüral Etkileri
       Yener Yörük, Selçuk Köse, Latife Candan, Gülara Hüseynova
 •