SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 069-070    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KARACİĞERİN SİLYALI ÖN BARSAK KİSTİ: OLGU SUNUMU
İclal GÜRSES, Emine TÜRKMEN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
KEY WORDS : Karaciğer, karaciğerin silyalı ön barsak kisti, benign karaciğer kistleri.

Karaciğerin silyalı ön barsak kisti karaciğerin nadir görülen, konjenital, soliter, nonneoplastik, epitelyal bir kistidir. Erkeklerde sıktır, hastalar genellikle asemptomatiktir. 31 yaşındaki erkek olgu ani başlayan göğüs ağrısı sonrası ölmüştür. Otopsi sonrası laboratuvarımıza gönderilen karaciğere ait doku parçasında, subkapsüler yerleşimli kist saptandı, içerisinden sarı renkte, mukoid kıvamda sıvı boşalan, iç yüzü düzgün ve uniloküler olan kist 1 cm çapındaydı. Mikroskopik olarak, karaciğer dokusu içerisinde, silyalı psödostratifiye kolumnar epitel ile döşeli kist görüldü. Kist duvarı subepitelyal gevşek bağ dokusu, düz kas tabakası ve fibröz kapsülden oluşmaktaydı. Periodik asit-Schiff / alcian blue pH 2.5 kombinasyonu ve müsikarmen özel boyaları ile kist epiteli içerisindeki goblet hücreleri boyandı. Bu bulgular ile olgu karaciğerin silyalı ön barsak kisti olarak değerlendirildi. Nadir olan antite ve ayırıcı tanısı literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]