SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1995, Volume 11, Number 2, Page(s) 164-167    
[ PDF ]
MEME KANSERLERİNİN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ (221 OLGU)
Tülay CANDA, Neriman GÖKDEN, Serdar SAYDAM, Oğuz DİCLE, Hilmi ALANYALI, Ömer HARMANCIOĞLU, Samim YURTSEVEN, Münir KINAY, Murat SOYLU, Metin KARAASLAN, Mehmet ALAKAVUKLAR, Mehmet ŞEN, Uğur YILMAZ, Pınar BALCI


[ PDF ]