SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1996, Volume 12, Number 2, Page(s) 068-073    
[ PDF ]
TESTİS TORSİYONUNDA İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARININ BİYOKİMYASAL VE MORFOLOJİK BOYUTLARI VE BU HASARIN ÖNLENMESİNDE E VİTAMİNİN ROLÜ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)
Hüseyin BALOĞLU, Kadir BAYKAL, Dilaver DEMİREL- Bülent ÖZBİLEK, İlhan ONARAN, Şükrü YILDIRIM, Cüneyid İŞERİ, Ali ÖZCAN, İbrahim ÖZTEK


[ PDF ]