SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1998, Volume 14, Number 2, Page(s) 091-093    
[ PDF ]
TENOKSİKAM VE PİROKSİKAM'IN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Mehmet YALTIRIK, Cüneyt Korhan ORAL, Deniz FIRAT, Okhan ORAL, Hümeyra ARIKAN, Bilge BİLGİÇ, Hakan ÖZYUVACI


[ PDF ]