SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 078-081    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01000
İnce Barsakta Adenomyom: Olgu Sunumu
Cevriye CANSIZ1, Gülşah KAYGUSUZ1, Işınsu KUZU1, Şiyar ERSÖZ2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2
1Department of Pathology, Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
2Department of General Surgery, Ankara University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Jejunum, Adenomyom, İnguinal herni

İnce barsakta adenomyoma nadir görülen bir antite olup, glanduler yapılar ve bunların arasına giren düz kas demetlerinin varlığı ile karakterlidir. Büyük oranda periampuller bölge veya ileumda görülür. Literatürde yedi jejunal adenomyoma olgusu bildirilmiştir. Biz burada, inguinal hernisi olan 61 yaşındaki bir erkek hastada herni içerisindeki jejunum submukozasında polipoid lezyon ile karakterize bir olguyu sunmaktayız.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]