SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 156-158    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01014
Yaygın Nekroz İçeren ve Atipik Karsinoid Tümörü Taklit Eden Tip A Timoma: Olgu Sunumu
Yetkin AĞAÇKIRAN1, Ersin GÜNAY2, Sibel GÜNAY2, Leyla MEMİŞ3, İrfan TAŞTEPE4
1Department of Pathology, M.H. Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Chest Diseases, M.H. Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
3Department of Pathology, Gazi University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
4Department of Thoracic Surgery, M.H. Ataturk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Timoma, Yaygın nekroz, Karsinoid tümör

Timomada nekroz, infarkt, hemoraji ve kistik dejenerasyon genellikle fokal olarak tanımlanmıştır. Yaygın kistik ve nekrotik dejenerasyon çok nadiren bildirilmiştir. 38 yaşında kadın hasta kliniğimize 3 aydır devam eden sağ yan ağrısı, öksürük ve dispne yakınmalarıyla başvurdu. Radyolojik olarak anterior mediastende yerleşen, ancak kalsifikasyon, septasyon ve mediastinal yayılım göstermeyen 7x9 cm boyutlu kitle lezyonu tespit edildi. Operasyonda, kapsüllü, kolay rezekte edilebilen geniş tümör dokusu izlendi. Patolojik olarak iğsi hücreli atipik karsinoid ile ayırıcı tanıda karışan tip A timoma tespit edildi. Bu nadir durum literatür eşliğinde tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]