SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 173-176    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01020
Radius Yerleşimli İntraosseöz Schwannoma
Pelin BAĞCI1, Sergülen DERVİŞOĞLU1, Murat HIZ2, Kaya KANBEROĞLU3
1Department of Pathology, İstanbul University, Faculty of Cerrahpaşa Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul University, Faculty of Cerrahpaşa Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Radiology, İstanbul University, Faculty of Cerrahpaşa Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Schwannoma, İntraosseöz, Radius

İntraosseöz schwannoma sinir kılıfındaki Schwann hücrelerinden köken alan, nadir görülen, iyi huylu bir tümördür. Primer kemik tümörlerinin % 0.2'sinden azını oluşturur. En sık görüldüğü kemik mandibuladır. Karakteristik olarak mandibulanın içinde, inferior alveoler sinirin yerleşik olduğu oluk boyunca görülür.

Bu makalede 19 yaşındaki bir bayan hastanın radiusunda yerleşen ve radyolojik olarak sarkom tanısı alan intraosseöz schwannoma olgusu sunulmuştur.

Çok nadir görülen bir lezyon olsa da, küçük biyopsilerde sarkom ya da fibröz displazi ile karışabileceği unutulmamalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]