SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 053-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Sağ el işaret parmak yerleşimli soliter enkondromdan gelişen sekonder kondrosarkom: Olgu sunumu
Peyker DEMİRELİ1, Demet KOCATEPE ÇAVDAR1, Safiye VURAL2, Gülgün YILMAZ OVALI3, Taçkın ÖZALP4
1Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Pathology, Manisa/Turkey
2Department of Pathology, State Hospital, Manisa/Turkey
3Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Radiodiagnostics, Manisa/Turkey
4Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Orthopedics and TraumatologyManisa/Turkey
KEY WORDS : Enkondrom, kondrosarkom, el, falanks

Benign kıkırdak tümörleri olan enkondromlar, el ve ayakların küçük kemiklerinde yerleşme eğilimindedirler. Soliter lezyonlarda çok ender olan malign transformasyon, multiple endokondromatozislerde soliter lezyonlara göre daha sık görülmektedir.

Sağ el işaret parmağında yıllardır süren şişlik ve ağrı yakınması olan 70 yaşında kadın hastada kitlenin eksizyonel küretaj materyali tümüyle enkondrom olarak değerlendirilmiştir. Yedi ay sonra aynı yerde nüks eden lezyon nedeniyle uygulanan parmak amputasyonunda tümörün klasik enkondrom alanları da barındıran intermediate grade (Derece II) kondrosarkoma transforme olduğu saptanmıştır.

El ve ayaklarda yer alan enkondromlar nadiren kondrosarkoma ilerlerler. Bu yerleşim yerlerindeki enkondromlar maligniteyi düşündürecek histolojik ve klinik özellikler taşıdıkları için, benign kıkırdak tümörleriyle kondrosarkomlar arasında histolojik ayrım zordur. Bu nedenle patolojik bulgular kadar radyolojik özellikler de ayırıcı tanıda önemlidir. Bu olgu, yedi ay içinde kondrosarkoma ilerleyen sağ el işaret parmak yerleşimli enkondrom nedeniyle dikkat çekicidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]