SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 249-252    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01033
Akciğerde Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Hamartom Birlikteliği
Ahmet MİDİ1, Rahmi ÇUBUK2, A. Neşe YENER1, Alpay ÖRKİ3, Bülent ARMAN3
1Department of Pathology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Radiology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Thoracic Surgery, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Akciğer, Hiperplazi, Hamartom

Atipik adenomatöz hiperplazi akciğer adenokarsinomu için öncü lezyon olarak kabul edilmektedir. Akciğer hamartomu (mezenkimom) non-neoplastik tümör benzeri malformasyondur. Akciğerinde kitle nedeniyle trans torasik ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan ve adenokarsinom tanısı alan olguya lingulektomi operasyonu yapılmıştır. Bu materyalin incelenmesinde 25 mm çapta solid kitle izlenmiştir. Mikroskopik incelemede bu kitlenin hamartom olduğu görülmüş ve çevresinde atipik adenomatöz hiperplazi odağı izlenmiştir. Karsinom tanısı almasına neden olan hücrelerin ise, hamartom çevresinde bulunan atipik adenomatöz hiperplazi odağından geldiği düşünülmüştür. Atipik adenomatöz hiperplazinin atipik epitel içermesi nedeniyle ince iğne aspirasyon sitolojisinde malignite tanısı alabilmesi ve literatürde atipik adenomatöz hiperplazi ve hamartom birlikteliği bildirilmemiş olması nedeniyle olgumuz sunulmaya değer bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]