SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 264-266    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01037
Ovaryan Hemanjiyom: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Filiz BOLAT1, Serkan ERKANLI2, Nazım Emrah KOÇER1
1Department of Pathology, Başkent University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
2Department of Gynaecology and Obstetrics, Başkent University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
KEY WORDS : Over, Hemanjiyom

Ovaryan hemanjiomlar nadir tümörlerdir. Çoğunluğu asemptomatik ve kavernöz tiptedir. Overlerin zengin bir damar ağına sahip olmalarına karşın vasküler tümörlerin bu kadar az görülmesi şaşırtıcıdır. Bu lezyonlar çoğunlukla insidental olarak saptanmakla birlikte nadir de olsa sistemik bulgular da verebilirler. Biz, burada iki kavernöz hemanjiyom olgusu sunmaktayız. Bu olgulardan biri postmenopozal kanaması olan bir hastada endometriyal karsinom ile birlikte diğeri ise leiomyoma uteri nedeniyle yapılmış bir total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi materyalinin histopatolojik incelenmesi sırasında tesadüfen saptanmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]