SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 023-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01042
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Tanı Konulan Safra Kesesi Hastalıklarının Dağılımı: Bir Retrospektif Çalışma
Mustafa MAZLUM1, Fatma Hüsniye DİLEK1, Arzu Neşe YENER2, Çiğdem TOKYOL1, Fatma AKTEPE1, Osman Nuri DİLEK3
1Department of Pathology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, AFYONKARAHİSAR, TURKEY
2Department of Pathology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Department of General Surgery, Sakarya University, Faculty of Medicine, SAKARYA, TURKEY
KEY WORDS : Kolelitiazis, Safra kesesi hastalıkları, Prekanseröz durumlar, Safra kesesi neoplazmları, Kolesistektomi

Amaç: Safra kesesi, bir patoloji laboratuvarında en sık karşılaşılan materyallerdendir. Biliyer sistem hastalıkları genelde benzer klinik özellikler taşır ve bu nedenle klinik olarak ayırtedilemezler. Bu nedenle bölgemizdeki safra kesesi hastalıklarının dağılımını saptamayı, gözlediğimiz histopatolojik bulguların birbiriyle olası ilişkilerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2000-Mart 2008 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversite Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı'nda incelenmiş olan kolesistektomilerin makroskopik ve mikroskopik özelliklerini tekrar gözden geçirdik. Bunun için olguların preparatlarını ve patoloji raporlarını tekrar inceledik.

Bulgular: Toplam 1500 hastanın %69.9'u kadın, %30.1'i erkek idi. Serimizde, 14 tane primer safra kesesi karsinomu vardı (%0.93) ve en sık tip adenokarsinom idi (78.57%). Kolelitiazis oranı %89.9 olarak bulundu. En sık mikst kolesterol taşı izlendi (%67.5). Bunu siyah ve kahverenkli pigment taşları izlemekteydi (%23.83 ve %5.89). Metaplazi ile displazi ve metaplazi ve safra kesesi taşı görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.001, p<0.005). Safra kesesi polipleri oranı %2.6 idi ve en sık görülen tip kolesterol polibi idi (56.4%).

Sonuç: Safra kesesi hastalıkları klinik olarak, birbiriyle benzerlik gösterebileceğinden kolesistektomi materyalini inceleyen patolog, özellikle prekanseröz lezyonlar açısından dikkatli olmalıdır. Bulgularımıza göre; uzun süredir safra kesesi taşı olduğu bilinen özellikle yaşlı bayanlara, prekanseröz lezyon gelişme riski nedeniyle, klinik belirti olmasa bile elektif şartlarda kolesistektomi yapılmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]