SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 046-050    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01045
Servikovajinal Yayma'da LSIL/ASC-H (LSIL-H): Histopatolojik Sonuçlar ve Klinik Önem
Ecmel IŞIK KAYGUSUZ, Handan ÇETİNER, Davut ŞAHİN
Department of Pathology, Zeynep Kamil Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Vajinal yaymalar, Servikal intraepiteliyal neoplazi

Amaç: Günlük uygulamada, ‘low grade squamous intraepithelial lesion' (LSIL) bulguları ile birlikte ‘high grade squamous intraepithelial lesion' (HSIL) için tanısal olmamakla beraber kuşkulu hücreler içeren konvansiyonel Pap yaymalar olabilmektedir. Bethesda 2001 sistemi bu antiteye yer vermemiştir. Laboratuvarımızda bu tür değişiklikler gösteren konvansiyonel Pap yaymalara ‘HSIL dışlanamayan atipik skuamöz hücreler içeren LSIL (LSIL/ASC-H) tanısı vermekteyiz. Çalışmamızda; LSIL/ASC-H ile LSIL, HSIL ve ASC-H' li olguların sitoloji ve biyopsi sonuçlarını karşılaştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda 2005-2009 yılları arasında değerlendirilmiş 37884 olgu içerisinden LSIL, LSIL/ASC-H, HSIL ve ASC-H olarak tanı almış olgular yeniden değerlendirildi ve biyopsi materyalleri bulunan 153 olgu seçildi.

Bulgular: LSIL/ASC-H ile ilişkili histolojik olarak CIN2 ve üzeri bir lezyon bulunma oranı (%45), LSIL (%10) ve HSIL (%65) arasında bir değer iken ASC-H (%50)'den anlamlı olarak farklı değildi. Bununla birlikte, ASC-H'ye göre LSIL/ASC-H (%8 e karşılık %30) daha sıklıkla, CIN2 tanısı ile ilişkili idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza bağlı olarak; LSIL/ASC-H'nin Bethesda sistemi'ne eklenmesini ve Pap test sonuçları LSIL/ASC-H olan olguların klinik olarak ASC-H gibi izlenmesini (bütün olgulara kolposkopi yapılması, vb.) önermekteyiz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]