SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 154-156    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01065
Soliter Beyin Metastazı ve Nörolojik Semptomla Beliren Tiroid Papiller Karsinomu: Olgu Sunumu
Indranil CHAKRABARTI , Amita GIRI, Kaushik MAJUMDAR , Anuradha DE
Department of Pathology, North Bengal Medical College, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Beyin, Tiroid papiller karsinomu, Metastaz

Tiroid papiller karsinomu bölgesel lenf düğümlerine metastaz yaparak erken tanı konmasına neden olur ve iyi prognozludur. Tiroid papiller karsinomunun soliter beyin metastazi nadirdir ve literatürde yayınlanmış çok az sayıda olgu vardır. Burada, nörolojik semptomlar ile başvuran, radyolojik olarak meningiom tanısı alan 40 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Tümör rezeksiyon materyalinin histopatolojik incelemesi sonucu tiroid papiller karsinomunun soliter beyin metastazı tanısına ulaşılmıştır. Olguda bölgesel lenf düğümü metastazı yoktur ve radyolojik olarak primer beyin tümörü olarak değerlendirilmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]