SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 169-172    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01069
Overin Primer Malign Melanomu: Olgu Sunumu ve Kaynakların Gözden Geçirilmesi
Nazlı DEMİR GÖK1, Kürşat YILDIZ1, Aydın ÇORAKÇI2
1Department of Pathology, Kocaeli University, Faculty of Medicine, İZMİT, TURKEY
2Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University, Faculty of Medicine, İZMİT, TURKEY
KEY WORDS : Malign melanom, Ovaryum, Histopatoloji

Overin malign melanomları son derece nadirdir. Çoğunluğu metastazlardan oluşmakta ve tanı sırasında yaygın tümör varlığı görülmektedir. Primer malign melanom olgularının çok daha nadir olduğu ve çoğunlukla teratom zemininde geliştiği rapor edilmiştir. Ultrasonografi (USG) ve fizik inceleme ile “pelvik kitle” tanısı konularak opere edilen 67 yaşındaki kadın hastada frozen inceleme sırasında “Pigmente solid over tümörü (Büyük olasılıkla malign melanom)” olarak değerlendirilmiştir. Parafin kesitlerde, histokimyasal (Masson Fontana ve Prusya mavisi) ve immünohistokimyasal (S–100, HMB45) inceleme sonucunda “malign melanom” olarak rapor edilmiştir. Hastanın daha önce geçirilmiş biyopsi ve melanom öyküsü olmaması, ayrıntılı fizik inceleme ve sistemlerin değerlendirilmesinde başka odak saptanmaması, tümörün tek taraflı olması nedeniyle “Overin olası primer malign melanomu” olarak kabul edilmiştir. Tümörün son derece nadir görülmesi ve ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken özelliklerin vurgulanması amacıyla sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]