SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 082-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Banal melanositik ve displastik nevüsler ile derinin primer melanomlarında immünhistokimyasal matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2) ekspresyonu
Banu LEBE, Uğur PABUÇÇUOĞLU, Erdener ÖZER
Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Pathology, İZMİR
KEY WORDS : Melanositik nevüs, displastik nevüs, malign melanom, immünhistokimya, MMP-2

Matriks metalloproteinazlar malign melanomlar da içinde olmak üzere, değişik türdeki tümörlerin progresyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Tip IV kollagenaz olarak da bilinen MMP-2, metalloproteinaz ailesinin bir üyesidir. Bu immünhistokimyasal çalışmanın amacı, banal melanositik ve displastik nevüsler ile derinin primer melanomlarında MMP-2 ifadesinin önemini değerlendirmektir.

Formalinde fikse edilmiş ve parafine gömülü 21 banal melanositik nevüs, 42 displastik nevüs ve 18 primer deri melanomu bu çalışmaya alınmıştır. MMP-2 antikoru ile immünboyama için standard streptavidin-biotin immünperoksidaz yöntemi kullanılmıştır. Melanositik lezyonlardaki tümöral ve stromal MMP-2 ifadesi semikantitatif olarak skorlanmıştır.

Banal melanositik nevüs ve displastik nevüslerin stromal ya da melanositik hücrelerinde MMP-2 varlığı saptanmamıştır. On sekiz primer deri malign melanomu olgusunun 11’inde MMP-2 varlığı gözlenmiştir. Beş olguda yalnızca stromal hücrelerde sitoplazmik boyanma varken, 6 olguda hem stromal, hem de melanositik hücrede boyanma saptanmıştır. MMP-2, çok sayıda plazma hücresi ve lenfositleri içeren tümör-stroma bileşkesinde daha yoğun olarak boyanmıştır.

MMP-2 ekspresyonu, banal melanositik nevüs ve displastik nevüs gibi benign melanositik lezyonların patobiyolojisi ile ilişkili gibi görünmemektedir. Diğer yandan tümör stromasında bulunan, özellikle endotel hücreleri ve fibroblastlar gibi hücreler tarafından eksprese edilen MMP-2’nin, melanoma patobiyolojisinde önemli bir rolü olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]