SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 246-248    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01082
Chediak-Higashi Sendromu – Sıradışı Yüz Hiperpigmentasyonu ile Kendini Gösteren İki Olgu
Mukta PUJANI, Kiran AGARWAL, Shashi BANSAL, Israr AHMAD, Vandana PURI, Deepti VERMA, Meenu PUJANI
Department of Pathology, Lady Hardinge Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Chediak-Higashi sendromu, Albinizm

Chediak-Higashi sendromu, otozomal resesif geçiş gösteren, kısmi okülokutanöz albinism, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar, fotofobi vb klinik bulgularla karakterize, lökosit fonksiyonunda niteliksel kusura bağlı nadir bir hastalıktır. Nötrofiller ve öncü hücrelerinde dev intrasitoplazmik granüller tanısal bulgusudur. Burada, sıradışı olarak yüz ve ekstremitelerinde hiperpigmentasyon ile kendini gösteren iki kardeşte gözlenen Chediak-Higashi sendromu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]