SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 254-256    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01084
Memenin Kistik Fibroadenomu: Olgu Sunumu
Merih GÜRAY DURAK1, Ilgın KARAMAN1, Tülay CANDA1, Pınar BALCI2, Ömer HARMANCIOĞLU3
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Radiology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of General Surgery, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Kistik dejenerasyon, Fibroadenom, Meme

Fibroadenom, adolesan dönem ve genç kadınlarda en sık görülen meme tümörüdür. Fibroadenoma skleroze adenozis, papiller apokrin metaplazi, epitelyal kalsifikasyonlar ve/veya 3 mm'den büyük kistik yapılar eşlik ediyor ise kompleks fibroadenom olarak isimlendirilir. Kompleks fibroadenom olgularında meme kanseri gelişme riski, nonkompleks fibroadenomlara göre daha fazladır. Yaygın kistik dejenerasyon gösteren fibroadenomlar ise “kistik fibroadenom” olarak tanımlanmakta olup, oldukça nadirdirler. Burada, memenin fibrokistik değişiklikleri nedeni ile izlem altında olan 43 yaşındaki bir kadın hastada saptanan nadir bir kistik fibroadenom olgusu sunularak, bu lezyonun kistik papillom gibi memenin diğer kistik lezyonları ile radyolojik ve histopatolojik ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Klinik olarak 17 aylık izlem sonucu, hastada herhangi bir rekürrens ya da malignite gelişimi saptanmamıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]