SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 087-091    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Bazoskuamöz karsinomun skuamöz ve bazal hücreli karsinomdan ayırıcı tanısında Ber-EP4 antijeninin kullanımı
Nermin KARAHAN1, Şirin BAŞPINAR2, Mehmet YILDIRIM3, İbrahim BARUT4
1Department of Pathology, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
2Department of Pathology, Egirdir Bone Joint Diseases Treatment and Rehabilitation Hospital, ISPARTA
3Department of Dermatology, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
4Department of Surgery, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
KEY WORDS : Ber-EP4, bazal hücreli karsinom, bazoskuamöz karsinom, skuamöz hücreli karsinom

Derinin bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomu hematoksilen-eozin boyalı kesitlerde kolaylıkla ayrılabilen tümörlerken, bazoskuamöz karsinom tartışmalı bir antitedir. Çalışmamızın amacı 52 deri tümöründe immünhistokimyasal olarak Ber-EP4 kullanılarak bazal hücreli karsinom ve bazoskuamöz karsinom ayrımını yapmaktır. Derinin 20 bazal hücreli karsinomu, 20 skuamöz hücreli karsinomu, 10 bazoskuamöz karsinomu ve 2 kollüzyon tümörü immünhistokimyasal olarak Ber-EP4 ile boyandı. Bazal hücreli karsinomların tümü Ber-EP4 ile güçlü ve diffüz olarak boyanırken, skuamöz hücreli karsinomlarda boyanma izlenmedi. Bazoskuamöz karsinomlar ise parsiyel boyandı. Sonuçlarımız bazal hücreli karsinom ve bazoskuamöz karsinom ayrımının rutin immünhistokimyasal Ber-EP4 boyanması ile gerçekleşebileceğini öne sürmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]