SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 263-265    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01087
Ekinokok Kisti Kavitesinde Aspergillus Kolonizasyonu: Olgu Sunumu
Duygu GÜREL1, Aydanur KARGI1, Mehtat ÜNLÜ1, Aydın ŞANLI2, Erkan YILMAZ3
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, İZMİR, TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, İZMİR, TÜRKİYE
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Aspergillus, Akciğer, Hidatik kist

Akciğer saprofitik ya da invaziv mikozların ve hidatik kistin en sık görüldüğü organ olmasına karşın hidatik kistte aspergillus kolonizasyonu enderdir.

Yaklaşık bir yıldır, ara ara hemoptizi atakları tarif eden 36 yaşında erkek hastanın akciğer grafisinde sol akciğer alt lob apikal segmentinde yerleşmiş, düzgün kontürlü kitlesel lezyon görülmüştür. Kist enükleasyonu yapılan hastada; hidatik hastalığının asellüler ektokisti ile uyumlu lameller tabaka ve bu tabakayı invaze eden, kistin luminal bölümünde kolonize olan Aspergillus ile uyumlu dar açı ile dallanma gösteren, septalı fungal hif yapıları izlenmiştir.

Olgu; hidatik kist ve aspergilloma birlikteliğinin ender görülmesi ve kistektomi materyallerinde aspergillus kolonizasyonuna dikkat edilmediği durumlarda hastanın bağışıklık sisteminin durumuna göre oluşabilecek komplikasyonlar üzerinde durularak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]