SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 090-094    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01106
Nörofibromatozis Tip 1 ile Akciğer Karsinosarkom Birlikteliği: Olgu Sunumu
Rana ÇİTİL1, Harun ÇIRALIK2, Ahmet KARSLIGİL3, Pembe OLTULU1, Derya YENİBERTİZ4, Hamide Sayar2, Esma Gürbüz2
1Department of Pathology, Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
2Department of Pathology, Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
3Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
4Department of Chest Diseases, Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
KEY WORDS : Nörofibromatozis 1, Akciğer, Karsinosarkom

Nörofibromatozis veya von Recklinghausen hastalığı neoplazilere yatkınlık oluşturan en sık genetik sendromdur. Karsinosarkom akciğerin nadir görülen malign mikst tümörüdür. Akciğerin karsinosarkomu ile nörofibromatozis 1 birlikteliği sık değildir. 57 yaşındaki erkek hasta ateş, öksürük, hemoptizi, nefes darlığı, kilo kaybı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede çok sayıda nörofibromlar ve café au lait lekeleri saptandı. PA akciğer filminde sağ orta ve üst zonda homojen opasite tespit edildi. Kontrastlı akciğer bilgisayarlı tomografide sağ üst posterior ve apikal segmentte 8x8x7 cm boyutunda düzensiz sınırlı kitle görüldü. Bronkoskopide sağ üst apikal segment vejetan tümoral lezyon ile tıkalı idi. Bu bölgeden alınan biyopsi yapılan histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler sonucunda karsinosarkom olarak değerlendirildi. Bu makalede nörofibromatozis 1 ve akciğerde karsinosarkom olan nadir bir olgu sunuldu.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]